VCA PoolsAdvies Opleidingen

VCA Pools

Basisveiligheid VCA (Pools: Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA)

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Pools, met Pools examen.

Inhoud van de cursus Basisveiligheid Pools

Aan de hand van het Poolse cursushandboek "Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA", praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
  • Risico's, gevaren en preventie;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Veilig gebruik gereedschappen;
  • Elektrische veiligheid;
  • Hijsen en tillen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

Meer informatie

Doelgroep De cursus is bedoeld voor Poolse medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

Leerdoel De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld, ook voor Poolse arbeidskrachten. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA" (VVA1).

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

Werkvorm Behandelen van de theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens. Alles zowel mondeling als schriftelijk in de Poolse taal.

Duur 1 dag vanaf 8.30 uur. Het examen wordt op dezelfde dag afgenomen vanaf 16.00 uur.

Cursusdata Elke zondag wordt de cursus verzorgd in Waalwijk.

Certificaat Certificaat Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen. Landelijk erkend en 10 jaar geldig

Prijs € 295,- voor de gehele cursusdag inclusief schriftelijk Pools examen € 95,- voor een los examen (prijzen zijn exclusief btw)

Incompany De cursus kan op iedere geschikte cursuslocatie worden gegeven. Indien gewenst kan een in-company opleiding georganiseerd worden. Neem contact met ons op voor een cursusaanbieding op maat (Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA)

Open inschrijving Elke zondag vindt er een cursus plaats in Waalwijk.

Regelmatig worden op diverse locaties in het land cursussen op basis van open inschrijving georganiseerd. Ook vinden er in Polen regelmatig opleidingen plaats op basis van open inschrijving.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over de opleiding VCA Pools

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet

CTO Platform 161

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap

General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Wij werken voor: