Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Cursus Machineveiligheid en risicobeoordeling

Cursus Machineveiligheid en risicobeoordeling

Van Machinerichtlijn tot CE-markering

De ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen en normen is continue aan verandering onderhevig. Normcommissies zijn altijd bezig om zaken zo goed mogelijk, naar de actuele stand der techniek, in normen vast te leggen of deze in bestaande normen aan te passen.

Eind 2009 is de gewijzigde richtlijn machineveiligheid van kracht geworden. De geharmoniseerde normen, waarin de eisen van de richtlijn nader zijn toegelicht (EN 292-1/2), zijn in 2004 ingetrokken en vervangen door de internationale norm ISO 12100 deel 1 en 2. De eerder voor risicobeoordelingen gehanteerde norm EN 1050 is vervangen door de ISO 14121 en sinds kort zijn deze normen (12100 1/2 en 14121) in 2010 samengevoegd tot één norm, de ISO 12100, die alle aspecten van machineveiligheid en risicobeoordeling clustert. Maar ook op het gebied van elektrische veiligheid zijn de nodige veranderingen gaande. De lang gebruikte EN 954-1 is vervallen (ofschoon deze nog wel gebruikt mag worden tot eind 2011). Daarvoor in de plaats zijn de PL (ISO 13849) en SIL (IEC 62061) methodiek gekomen, waarmee, aangepast aan de mogelijkheden van de huidige technieken, het veiligheidscircuit doorgerekend kan worden. Natuurlijk volgen wij alle veranderingen op de voet en wille graag deze kennis met u delen.

Inhoud van de cursus Machineveiligheid en Risicobeoordeling

In deze trainingsdag lopen wij met u door het woud van nieuwe normen en richtlijnen heen. ’s Morgens gaan wij de veranderingen van de nieuwe machinerichtlijn doornemen en ook de wijzigingen van de daaraan gerelateerde normen. Aan de hand van een praktisch overzicht bekijken wij wat de consequenties voor u (kunnen) zijn. Ook gaan wij kijken naar eisen ten aanzien van specifieke producten zoals robots, veiligheidscomponenten, etc. en behandelen we kort ander richtlijnen, die van toepassing (kunnen) zijn op machines.

Naast het mechanische, worden de wijzigingen op het gebied van elektrisch veiligheid toegelicht. Wij laten u de principes zien van de nieuwe methodiek voor de beoordeling van het veiligheidssysteem en tonen kort hoe met behulp van Sistema een berekening uitgevoerd wordt. In het tweede deel van de dag wordt aandacht besteed aan de risicobeoordeling. We beschouwen een aantal aspecten van het uitvoeren van een risicobeoordeling. De eerder uitgebrachte norm ISO 14121, die sinds kort geïntegreerd is in de nieuwe ISO 12100, is uitgebreid met een bredere beschouwing van de machine in zijn omgeving (de machinegrenzen). Wij gaan deze methodiek aan de hand van voorbeelden met u doornemen.

Tot slot worden de wijzigingen met betrekking tot de gebruiksaanwijzing, de verklaringen van overeenstemming, de CE-markering en het opzetten van een technisch dossier behandeld.

Meer informatie

Doelgroep Deze training is bedoeld voor alle personen die direct of indirect bij het ontwerp en de bouw van machines betrokken zijn. Ook voor afdelingshoofden en inkoopfunctionarissen is deze cursus van belang.

Datum en Locatie De trainingsdata en -locaties zijn op aanvraag beschikbaar.

Om 9.00 uur ontvangst met koffie en thee. Tussen de middag wordt er gezorgd voor een lunch. De dag duurt tot ca 16.00 uur.

Kosten De kosten voor deze eendaagse cursus € 350,- per persoon. Als naslagwerk ontvangt u van ons een syllabus, waarin ondermeer de sheets van de cursus zijn opgenomen en daarnaast ook nog een aantal andere nuttige tips en links.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over de opleiding Cursus Machineveiligheid en risicobeoordeling