Cursus VCA BasisveiligheidAdvies Opleidingen

Cursus VCA Basisveiligheid

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Voor Leidinggevenden is er de opleiding VOL VCA.

Inhoud van de cursus Basisveiligheid VCA

Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
  • Risico's, gevaren en preventie;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Veilig gebruik gereedschappen;
  • Elektrische veiligheid;
  • Hijsen en tillen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

Meer informatie

Doelgroep De cursus is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

Leerdoel De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA" (VVA1). Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

Werkvorm Doceren theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens.

Diploma Diploma Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen. Landelijk erkend en 10 jaar geldig.

Prijs € 295,- exclusief btw, inclusief lunch en deelname aan examen en certificaat.

Duur De cursusdag begint om 8.30 uur en duurt tot 16 uur. Examentijd: 16 uur tot 17 uur.

Extra mogelijkheden Code 95 coördineren en aanvragen, + €30,-. Lesboek VCA, +€30,-

Op eigen locatie De cursus kan op iedere geschikte cursuslocatie worden gegeven. Indien gewenst kan een in-company opleiding georganiseerd worden. Neem contact met ons op voor een cursusaanbieding op maat.

Open inschrijving Kijk voor de beschikbare cursusdata hieronder.

Datum & locatie

Alle data & locaties

Offerte aanvragen

Meer weten?

Informatie aanvragen

Over de opleiding Cursus VCA Basisveiligheid

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remco Vriesema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

Wij werken voor: