Opleiding PreventiemedewerkerAdvies Opleidingen

Opleiding Preventiemedewerker

In 2017 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet. Een van deze wijzigingen houdt in dat de rol van de preventiemedewerker aanzienlijk belangrijker wordt.  Doel is dat door middel van de samenwerking tussen ondernemingsraad, preventiemedewerker en bedrijfsarts de onderlinge betrokkenheid tussen werkgever, werknemer en andere arboprofessionals vergroot wordt. 

Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie en de uitvoering hiervan. Met deze opleiding leert u welke verantwoordelijkheden u heeft en welke en taken u moet uitvoeren. Ook leert u welke mogelijke maatregelen u op de werkvloer kunt doorvoeren.

Inhoud

Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven verplicht ten minste één van hun werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze medewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. In de wet staat dat het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten op de risico’s in het bedrijf. Dat betekent dus dat de preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van arborisico’s die voor het betreffende bedrijf relevant is. De risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Onderdelen in de opleiding:

  • Arbowetgeving
  • Arbobeleid
  • Preventietaken
  • Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming
  • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RIE)
  • Invloed van medezeggenschap op preventietaken
  • Uitvoerende en coördinerende taken van preventiemedewerker
  • Mogelijke arbo maatregelen op de werkvloer

Meer informatie

Doelgroep Medewerkers die als preventiemedewerker werkzaam zijn of dit willen worden volgens de meest recente voorschriften van uit de Arbowet.

Leerdoel Deelnemers opleiden tot, en begeleiden in de functie van preventiemedewerker

Werkvorm Een lesdag waarin theorie wordt behandeld en discussie wordt gevoerd. De cursus wordt afgesloten met een theorie examen.

Duur 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur.

Locatie Regelmatig worden op diverse locaties in het land cursussen op basis van open inschrijving georganiseerd.

Incompany De opleiding kan incompany verzorgd worden vanaf 4 deelnemers. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Prijs € 395,- p.p. incl. certificaat en lunch

Datum & locatie

Alle data & locaties

Offerte aanvragen

Meer weten?

Informatie aanvragen

Over de opleiding Opleiding Preventiemedewerker

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remco Vriesema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

Wij werken voor: