VCA TurksAdvies Opleidingen

VCA Turks

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Turks, met Turks examen.

Inhoud van de cursus Basisveiligheid Turks

Aan de hand van het Turkse cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
  • Risico's, gevaren en preventie;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Veilig gebruik gereedschappen;
  • Elektrische veiligheid;
  • Hijsen en tillen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

Meer informatie

Doelgroep De cursus is bedoeld voor Turkse medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

Leerdoel De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld, ook voor Turkse arbeidskrachten. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA" (VVA1).

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

Werkvorm Behandelen van de theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens. Alles zowel mondeling als schriftelijk in de Turkse taal.

Data en locatie De cursus wordt wekelijks gegeven. Hij start op vrijdagavond van 19:00 tot 22:00 uur en wordt vervolgd op zaterdag van 9:00 tot 17:00. Aansluitend wordt afgesloten met een examen van 17:30 tot 18:30. De cursus vindt plaats op locatie in Rotterdam.

Prijs De kosten voor een open inschrijving bedragen € 350,- p.p. (excl. BTW). Deze prijs is inclusief koffie en thee, examenbegeleiding.

Certificaat Certificaat Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen, landelijk erkend en 10 jaar geldig

Incompany De cursus kan op iedere geschikte cursuslocatie worden gegeven. Indien gewenst kan een incompany opleiding georganiseerd worden. Neem contact met ons op voor een cursusaanbieding op maat.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over de opleiding VCA Turks

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remco Vriesema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

Wij werken voor: