Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Cursus Projectmatig Creëren

Training Projectmatig Creëren

Het werken in projecten is populair en dat is niet verwonderlijk. Onze omgeving die continu in verandering is, vraagt om een flexibele werkwijze die gericht is op het realiseren van een concreet resultaat. Projectmatig werken biedt deze werkwijze.

Een succesvol verloop van een project komt niet alleen voort uit het volgen van een systematiek maar hangt evenzeer samen het commitment van de betrokken teamleden. Ook de mate waarin de bij het project betrokken individuen in staat worden gesteld hun kwaliteiten en interesses in te zetten ten bate van het project, is van groot belang. In de cursus Projectmatig Creëren wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan de structuur van het project. Ook de aspecten die van invloed zijn op het creëren van betrokkenheid, inspiratie, commitment en plezier in het werk, krijgen veel aandacht.

Details Brochure downloaden

Training Projectmatig Creëren met de creatie-lemniscaat

Het uitgangspunt voor de cursus Projectmatig Creëren is de Creatie-Lemniscaat. Dit model ligt ten grondslag aan onze gedachten over projecten. Het model vertegenwoordigt vier gebieden die allen belangrijk zijn voor goed projectmanagement.

Zij-kant

Voedingskracht van het project. Hier is het van belang dat de teamleden helder hebben wie de opdrachtgever en gebruikers zijn en wat zij met het projectresultaat willen bereiken. Het gaat om het nut en de noodzaak van de initiatieven die worden ontplooid, om de ‘business case’ en de wijze waarop het projectteam omgaat met het (politieke) krachtenveld waarin zij zich bevindt.

Ik-kant

De beeldkracht van het project. Kunnen de projectleden zich een beeld vormen van het resultaat? Zijn de leden gemotiveerd, nemen zij initiatief en voelen zij verantwoordelijkheid?

Wij-kant

Samenwerkingskracht. In hoeverre vullen de projectleden elkaar aan en begrijpen zij de ander? Deze kant van de lemniscaat gaat over hoe de projectleden samenwerken en hoe ze elkaar kunnen aanvullen en hun competenties kunnen bundelen

Het-kant

De vormkracht. Beschikken de projectleden over voldoende middelen om het projectresultaat daadwerkelijk vorm te geven? Het gaat om alles wat met de harde kant van de organisatie te maken heeft.

In de cursus staat het projectcontract centraal. Het document waarin opdrachtgever, projectleider en projectteam hun afspraken vastleggen over het te leveren projectresultaat binnen de noodzakelijke hoeveelheid tijd, geld en kwaliteit. Ook de wijze waarop het projectteam tot een juiste probleemanalyse en een helder projectcontract komt, is onderdeel van deze cursus

In het kort

Prijs€ 1.850
Opleidingsduur2 dagen
 • samenwerken aan projecten
 • teamwork met creatie-lemniscaat
 • twee dagen inclusief overnachting
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Locaties door heel Nederland
 • Praktijkgericht
 • Open inschrijvingen: 95% gaat door
 • Gratis annuleren
 • Hoge waardering door cursisten: 8,6

Meer informatie over de training Projectmatig Creëren

Doelgroep

Iedereen die in projecten werkt en die deze manier van werken optimaal wil benutten en perfectioneren.

Leerdoel

Na de cursus is de deelnemer in staat tot het samenstellen van een kwalitatief goed projectcontract, op een wijze die betrokkenheid en commitment van alle partijen garandeert. Daarnaast is een belangrijk thema de beheersing van het project gedurende de looptijd.

Werkvorm

Doceren theorie, ondersteund met oefeningen en intensieve discussies. De theorie zal zoveel mogelijk verduidelijkt worden met door de deelnemers zelf ingebrachte praktijkcases. De deelnemers dienen ter voorbereiding van de laatste cursusdag een toepassingsopdracht uit te voeren.

Duur

Twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag een maand later. Tussen de cursusdagen en de terugkomdag dient een dagdeel besteed te worden aan de toepassingsopdracht.

Data

Op aanvraag.

Wijze van aanbieden

Open inschrijving op locatie in Ermelo.

Prijs

Tweedaagse training inclusief terugkomdag en overnachting € 1.850,-.

Samengevat

Prijs€ 1.850
Opleidingsduur2 dagen
 • samenwerken aan projecten
 • teamwork met creatie-lemniscaat
 • twee dagen inclusief overnachting

Voor meer informatie over de training Projectmatig Creëren neemt u contact op met Nieuwhuis Consult via opleidingen@nieuwhuisconsult.nl of per telefoon op 0541-661024.

Informatie aanvragen

Over de opleiding Cursus Projectmatig Creëren