Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Cursus Projectmatig Creëren

Cursus Projectmatig Creëren

Het werken in projecten is populair en dat is niet verwonderlijk. Onze omgeving die continu in verandering is, vraagt om een flexibele werkwijze die gericht is op het realiseren van een concreet resultaat. Projectmatig werken biedt deze werkwijze.

Een succesvol verloop van een project komt echter niet alleen voort uit het volgen van een systematiek maar hangt evenzeer samen het commitment van de betrokken teamleden. Ook de mate waarin de bij het project betrokken individuen in staat worden gesteld hun kwaliteiten en interesses in te zetten ten bate van het project, is van groot belang. In de cursus Projectmatig Creëren wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan de structuur van het project. Ook de aspecten die van invloed zijn op het creëren van betrokkenheid, inspiratie, commitment en plezier in het werk, krijgen veel aandacht.

Cursus Projectmatig Creëren

Het uitgangspunt voor de cursus Projectmatig Creëren is de Creatie-Lemniscaat. Dit model ligt ten grondslag aan onze gedachten over projecten. Het model vertegenwoordigt vier gebieden die allen belangrijk zijn voor goed projectmanagement.

  • Zij-kant: voedingskracht van het project. Hier is het van belang dat de teamleden helder hebben wie de opdrachtgever en gebruikers zijn en wat zij met het projectresultaat willen bereiken. Het gaat om het nut en de noodzaak van de initiatieven die worden ontplooid, om de ‘business case’ en de wijze waarop het projectteam omgaat met het (politieke) krachtenveld waarin zij zich bevindt.

  • Ik-kant: de beeldkracht van het project. Kunnen de projectleden zich een beeld vormen van het resultaat? Zijn de leden gemotiveerd, nemen zij initiatief en voelen zij verantwoordelijkheid?

  • Wij-kant: samenwerkingskracht. In hoeverre vullen de projectleden elkaar aan en begrijpen zij de ander? Deze kant van de lemniscaat gaat over hoe de projectleden samenwerken en hoe ze elkaar kunnen aanvullen en hun competenties kunnen bundelen

  • Het-kant: de vormkracht. Beschikken de projectleden over voldoende middelen om het projectresultaat daadwerkelijk vorm te geven? Het gaat om alles wat met de harde kant van de organisatie te maken heeft.

In de cursus staat het projectcontract centraal. Het document waarin opdrachtgever, projectleider en projectteam hun afspraken vastleggen over het te leveren projectresultaat binnen de noodzakelijke hoeveelheid tijd, geld en kwaliteit. Ook de wijze waarop het projectteam tot een juiste probleemanalyse en een helder projectcontract komt, is onderdeel van deze cursus

Meer informatie over de cursus Projectmatig Creëren

Doelgroep Iedereen die in projecten werkt en die deze manier van werken optimaal wil benutten en perfectioneren.

Leerdoel Na de cursus is de deelnemer in staat tot het samenstellen van een kwalitatief goed projectcontract, op een wijze die betrokkenheid en commitment van alle partijen garandeert. Daarnaast is een belangrijk thema de beheersing van het project gedurende de looptijd.

Werkvorm Doceren theorie, ondersteund met oefeningen en intensieve discussies. De theorie zal zoveel mogelijk verduidelijkt worden met door de deelnemers zelf ingebrachte praktijkcases. De deelnemers dienen ter voorbereiding van de laatste cursusdag een toepassingsopdracht uit te voeren.

Duur Twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag een maand later. Tussen de cursusdagen en de terugkomdag dient een dagdeel besteed te worden aan de toepassingsopdracht.

Data Op aanvraag.

Wijze van aanbieden Open inschrijving op locatie in Ermelo.

Prijs Tweedaagse training inclusief terugkomdag en overnachting € 1.850,-.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over de opleiding Cursus Projectmatig Creëren