Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Training Interne Auditor ISO 14001

Training Interne Auditor ISO 14001

Milieuaudits vormen binnen elke organisatie een nuttig intern instrument om de goede werking van het milieuzorgsysteem te evalueren. Het beoordelen van de doeltreffendheid van het systeem en het controleren of de gestelde milieudoelstellingen zijn gehaald, staan hierbij centraal. Deze training leidt milieuauditors op conform ISO 14001.

Inhoud

Het uitgangspunt is dat u de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen. Het programma bestaat derhalve uit een theorie- en een praktijkdeel. In het theoriedeel wordt normkennis rond ISO 14001 en het proces van milieuauditing vanaf de planning tot en met de afhandeling en verificatie, behandeld. Verder wordt ingegaan op het systeemkundig-, milieukundig- en wettelijk kader waarbinnen een milieuaudit wordt uitgevoerd. Het praktijkdeel bestaan uit het oefenen van de voorbereiding van een milieuaudit, het waarnemen en beoordelen van interne- en externe milieuaspecten en het rapporteren daarvan. Bovendien voert u daadwerkelijk een milieuaudit uit.

Meer informatie

Doelgroep Kwaliteits- en/of milieucoördinatoren en door het management aangewezen functionarissen die interne audits uit gaan voeren op gebied van ISO 14001.

Leerdoel Deelnemers kennis te laten nemen van de theorie die de basis is voor de uit te voeren audit, en de uitvoering van een audit oefenen De uitkomsten van milieuaudits geven mogelijkheden tot verbetering van de milieuprestaties van de organisatie. In de ISO 14001-norm wordt het regelmatig uitvoeren van milieuaudits verplicht gesteld. Het uitvoeren van milieuaudits is lastig en wordt met name geleerd door praktijkervaring op te doen. Een grondige theoretische basis hierbij is echter onontbeerlijk. Die basis wordt tijdens deze workshop gelegd, waarbij er tevens veel aandacht is voor vaardigheidstraining.

Werkvorm Doceren theorie, wettelijk kader en technieken. Discussie over, en oefening van praktische toepassing De training wordt gegeven door adviseurs van Nieuwhuis Consult, welke beschikken over ervaring in het uitvoeren van milieuaudits in verschillende takken van industrie.

Duur 1 dag

Wijze van aanbieden In-company

Prijs Op aanvraag

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over de opleiding Training Interne Auditor ISO 14001