Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Training MVO en duurzaam inkopen

Training MVO en duurzaam inkopen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering (people, planet en profit). Daarnaast schept deze aanpak een structuur waarbinnen nieuwe kansen worden gegenereerd, en groei en innovatie worden gestimuleerd. Deze kritische aanpak zorgt voor positieve effecten bedrijfsvoering en efficiency, maar daarnaast ook op mens, maatschappij en milieu.

Van MVO naar duurzaamheid Duurzaam inkopen is binnen het kader MVO rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie- of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten kunt u denken aan thema’s als arbeidsomstandigheden, kinderarbeid of mensenrechten. De overheid neemt hierin duidelijk het voortouw: de Rijksoverheid wil vanaf 2010 al voor 100 procent duurzaam inkopen. Gemeenten streven naar 100 procent in 2015. Ook provincies en waterschappen hebben 100 procent in 2015 als doel gesteld. Waarom duurzaam inkopen? Het nemen van bovengenoemde verantwoordelijkheid en daarmee voldoen aan eisen van overheden en andere kritische opdrachtgevers voor aanbesteding en opdrachtgunning kent legio voordelen, bijvoorbeeld:

 • Imagoverbetering, minder kans op imagoschade, versterking concurrentiepositie
 • Kostenbesparing, bijvoorbeeld door efficiënter energiegebruik, minder kosten van afvalverwerking en afvalstoffenheffing
 • Investeren in duurzaamheid is op termijn altijd voordeliger
 • Directe positieve invloed op het milieu
 • Draagt bij aan motivatie en tevredenheid werknemers
 • Fiscale voordelen

Inhoud

De doelstelling van de training MVO is het verhogen van het maatschappelijke bewustzijn van de deelnemers, Door deze insteek wordt MVO concreet gemaakt en vertaald naar de eigen activiteiten van de deelnemers. Bovendien biedt het een goed uitgangspunt om na te gaan hoe onderdelen van het overkoepelende MVO beleid van de organisatie hen hierbij kunnen ondersteunen. Daarmee wordt de MVO strategie niet iets ‘van anderen’ maar een middel dat waardevol is om hun werk op een goede wijze uit te voeren.

Het programma van de training is open en interactief, de trainer geeft korte inleidingen en er is veel ruimte voor gedachtewisseling met de trainer en tussen de deelnemers onderling. De training bevat een interactieve inleiding op de achtergronden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin wordt ingegaan op de actualiteit, op de achterliggende betekenissen die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen worden gegeven, op het belang daarvan voor de sector, de organisatie en voor de medewerkers zelf. Ook zal op interactieve wijze worden besproken op welke manier de eigen organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de hand van eigen praktijksituaties formuleren de deelnemers de meest dringende problemen en vragen, en zoeken zij gezamenlijk naar verantwoorde oplossingen. Tijdens de training krijgen de deelnemers hiervoor praktische handvatten aangereikt.

 • In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Inleiding MVO
 • belangrijke achtergronden en uitgangspunten MVO
 • MVO instrument ISO 26000 • Behoorlijk bestuur (organizational governance), • Mensenrechten (human rights), • Arbeidsomstandigheden (labour practices), • Milieu (the environment), • Eerlijk handelen (fair operating practices), • Consumentenbelangen (consumer issues), • Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling, • (Community involvement en development).
 • toepassing MVO instrumenten
 • Samenhang en verschillen tussen MVO en andere zorgsystemen, zoals arbo, HRM en kwaliteitssystemen

Meer informatie

Doelgroep De training "MVO en Duurzaam Inkopen” van Nieuwhuis Consult biedt een solide basis voor • Professionele inkopers en inkoopverantwoordelijken; • Operationeel leidinggevenden; • Managers; • Personen betrokken bij opzet of onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen.

Leerdoel Deelnemers bekend maken met alle aspecten van duurzaam inkopen en een praktische handreiking geven voor het effectief toepassen van duurzaam inkopen in de praktijk.

Werkvorm Behandelen van theorie aangaande MVO en duurzaamheid, interactieve uitwerking van de praktische toepassing.

Duur 1 dag

Wijze van aanbieden In-company; open inschrijving

Plaatsen Alphen aan den Rijn en Hengelo

Datum en tijd Op aanvraag

Prijs € 495,-

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

Informatie aanvragen

Over de opleiding Training MVO en duurzaam inkopen