Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Training MVO

Training MVO (duurzaam inkopen)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering (people, planet en profit). Daarnaast schept deze aanpak een structuur waarbinnen nieuwe kansen worden gegenereerd, en groei en innovatie worden gestimuleerd. Deze kritische aanpak zorgt voor positieve effecten bedrijfsvoering en efficiency, maar daarnaast ook op mens, maatschappij en milieu.

Details Brochure downloaden

Van MVO naar duurzaamheid

Duurzaam inkopen is binnen het kader MVO rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie- of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten kunt u denken aan thema’s als arbeidsomstandigheden, kinderarbeid of mensenrechten. Waarom duurzaam inkopen? Het nemen van bovengenoemde verantwoordelijkheid en daarmee voldoen aan eisen van overheden en andere kritische opdrachtgevers voor aanbesteding en opdrachtgunning kent legio voordelen, bijvoorbeeld:

 • Imagoverbetering, minder kans op imagoschade, versterking concurrentiepositie
 • Kostenbesparing, bijvoorbeeld door efficiënter energiegebruik, minder kosten van afvalverwerking en afvalstoffenheffing
 • Investeren in duurzaamheid is op termijn altijd voordeliger
 • Directe positieve invloed op het milieu
 • Draagt bij aan motivatie en tevredenheid werknemers
 • Fiscale voordelen

Trainingsdata en -locaties

De Training inleiding ISO 14001: 2015 wordt aangeboden op diverse locaties in Nederland, of bij u op locatie als incompanycursus aan groepen vanaf 4 personen.

Het actuele cursusprogramma kunt u opvragen via opleidingen@nieuwhuisconsult.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met 0541-661024.

Details Brochure downloaden

In het kort

Prijs€ 495
Opleidingsduur1 dag
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Locaties door heel Nederland
 • Praktijkgericht
 • Open inschrijvingen: 95% gaat door
 • Gratis annuleren
 • Hoge waardering door cursisten: 8,6

Leerdoelen

De doelstelling van de training MVO is het verhogen van het maatschappelijke bewustzijn van de deelnemers. Door deze insteek wordt MVO concreet gemaakt en vertaald naar de eigen activiteiten van de deelnemers. Bovendien biedt het een goed uitgangspunt om na te gaan hoe onderdelen van het overkoepelende MVO beleid van de organisatie hen hierbij kunnen ondersteunen. Daarmee wordt de MVO strategie niet iets ‘van anderen’ maar een middel dat waardevol is om hun werk op een goede wijze uit te voeren.

Het programma van de training is open en interactief, de trainer geeft korte inleidingen en er is veel ruimte voor gedachtewisseling met de trainer en tussen de deelnemers onderling. De training bevat een interactieve inleiding op de achtergronden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin wordt ingegaan op de actualiteit, op de achterliggende betekenissen die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen worden gegeven, op het belang daarvan voor de sector, de organisatie en voor de medewerkers zelf. Ook zal op interactieve wijze worden besproken op welke manier de eigen organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de hand van eigen praktijksituaties formuleren de deelnemers de meest dringende problemen en vragen, en zoeken zij gezamenlijk naar verantwoorde oplossingen. Tijdens de training krijgen de deelnemers hiervoor praktische handvatten aangereikt.

Meer informatie

Programma

In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding MVO
 • belangrijke achtergronden en uitgangspunten MVO
 • MVO instrument ISO 26000
  • Behoorlijk bestuur (organizational governance)
  • Mensenrechten (human rights)
  • Arbeidsomstandigheden (labour practices)
  • Milieu (the environment)
  • Eerlijk handelen (fair operating practices)
  • Consumentenbelangen (consumer issues)
  • Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling (Community involvement en development).
 • toepassing MVO instrumenten
 • Samenhang en verschillen tussen MVO en andere zorgsystemen, zoals arbo, HRM en kwaliteitssystemen

Doelgroep

De training "MVO en Duurzaam Inkopen” van Nieuwhuis Consult biedt een solide basis voor professionele inkopers en inkoopverantwoordelijken, operationeel leidinggevenden, managers en personen betrokken bij opzet of onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen.

Leerdoel

Deelnemers bekend maken met alle aspecten van duurzaam inkopen en een praktische handreiking geven voor het effectief toepassen van duurzaam inkopen in de praktijk.

Werkvorm

Behandelen van theorie aangaande MVO en duurzaamheid, interactieve uitwerking van de praktische toepassing.

Duur

1 dag

Wijze van aanbieden

In-company; open inschrijving

Plaatsen

Onder andere Alphen aan den Rijn, Apeldoorn en Hengelo

Datum en tijd

Op aanvraag

Prijs

€ 495,- per cursist

Ervaringen

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over de opleiding Training MVO