0909_nieuwhuisconsult_434.jpg

 

Basisveiligheid VCA (VVA1)

 

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Voor Leidinggevenden is er de opleiding VOL VCA.

 

 Terug naar VCA Cursussen

 

Inhoud van de cursus Basisveiligheid VCA

 

Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
 • Risico's, gevaren en preventie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
 • Werken in besloten ruimten;
 • Veilig gebruik gereedschappen;
 • Elektrische veiligheid;
 • Hijsen en tillen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

 


Terug naar VCA Cursussen 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.
 

Leerdoel

De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.Een  belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA" (VVA1).

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

 

Werkvorm

Doceren theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens. 

Diploma

Diploma Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen, landelijk erkend en 10 jaar geldig

Prijs

€ 295,- excl. btw. (incl lunch en deelname aan examen en certificaat.)

 

Duur

De cursusdag om 8.30 uur tot 16 uur. Examentijd: van 16 uur tot 17 uur. 

 

Extra mogelijkheden

Code 95 coördineren en aanvragen + €30,-
Lesboek VCA +€30,-

Op eigen locatie

De cursus kan op iedere geschikte cursuslocatie worden gegeven.  Indien gewenst kan een in-company opleiding georganiseerd worden. Neem contact met ons op voor een cursusaanbieding op maat. 


Open inschrijving

Kijk voor de beschikbare cursusdata op het tabblad Locatie & datum. 
 


Terug naar VCA Cursussen

 

 

 

regio Den Haag / Rotterdam

 • maandag 23 april 2018
 • woensdag 27 juni 2018

regio Amsterdam / Haarlem

 • donderdag 12 april 2018
 • donderdag 7 juni 2018
 • donderdag 5 juli 2018

regio Arnhem / Nijmegen

 • woensdag 14 maart 2018
 • woensdag 18 april 2018
 • woensdag 16 mei 2018
 • woensdag 20 juni 2018
 • woensdag 18 juli 2018

regio Den Bosch

 • vrijdag 20 april 2018
 • woensdag 13 juni 2018

regio Breda

 • donderdag 29 maart 2018
 • woensdag 25 april 2018
 • donderdag 24 mei 2018
 • vrijdag 29 juni 2018
 • woensdag 25 juli 2018

regio Almelo / Enschede

 • donderdag 22 maart 2018
 • donderdag 26 april 2018
 • donderdag 28 juni 2018
 • donderdag 26 juli 2018

regio Meppel / Zwolle

 • maandag 9 april 2018
 • maandag 7 mei 2018
 • maandag 4 juni 2018
 • maandag 9 juli 2018

regio Roermond / Weert

 • vrijdag 20 april 2018
 • woensdag 13 juni 2018

regio Vlissingen / Goes

 • vrijdag 30 maart 2018
 • donderdag 31 mei 2018

regio Groningen

 • dinsdag 17 april 2018
 • donderdag 14 juni 2018

regio Sneek

 • dinsdag 15 mei 2018
 • donderdag 19 juli 2018

regio Eindhoven

 • dinsdag 10 april 2018
 • dinsdag 8 mei 2018
 • dinsdag 5 juni 2018
 • dinsdag 3 juli 2018

regio Amersfoort

 • vrijdag 4 mei 2018
 • vrijdag 8 juni 2018
 • vrijdag 6 juli 2018

regio Utrecht

 • vrijdag 13 april 2018
 • vrijdag 4 mei 2018
 • vrijdag 8 juni 2018
 • vrijdag 6 juli 2018

regio Drachten

 • dinsdag 17 april 2018
 • donderdag 14 juni 2018

regio Apeldoorn

 • maandag 26 maart 2018
 • woensdag 2 mei 2018
 • maandag 2 juli 2018

regio Etten-Leur

 • donderdag 29 maart 2018
 • woensdag 25 april 2018
 • donderdag 24 mei 2018
 • vrijdag 29 juni 2018
 • woensdag 25 juli 2018

regio Nieuwegein

 • dinsdag 27 maart 2018
 • dinsdag 24 april 2018
 • dinsdag 29 mei 2018
 • dinsdag 26 juni 2018
 • dinsdag 31 juli 2018

regio Rotterdam

 • dinsdag 20 maart 2018
 • donderdag 5 april 2018
 • donderdag 19 april 2018
 • woensdag 9 mei 2018
 • woensdag 6 juni 2018
 • dinsdag 19 juni 2018
 • woensdag 4 juli 2018
Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

VCA - veiligheidscertificering

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. Wij bieden het complete traject tot VCA-certificering, inclusief VCA-handboek en intensieve ondersteuning. De risico-inventarisatie en -evaluatie is optioneel.

Cursus Basisveiligheid VCA (Pools: Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA)

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Pools, met Pools cursusboek en Pools examen.

Cursus VCA Turks

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Turks, met Turks cursusboek en Turks examen.

Zelfstudie Basisveiligheid VCA

Het VCA-certificaat behalen kan ook zonder opleiding. Hier vindt u meer informatie over het zelfstudiepakket Basisveiligheid VCA.

 

Cursus VOL-VCA Veiligheid Operationeel Leidinggevenden

Als leidinggevende zelf het goede voorbeeld kunnen geven en ook anderen op gevaren opmerkzaam kunnen maken. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is het daarom verplicht dat alle leidinggevenden het certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA" bezitten.