0909_nieuwhuisconsult_495.jpg


Opleiding Lean Management Basis

Nieuwhuis Consult heeft 3 modules ontwikkeld waarmee uw organisatie getraind kan worden op het toepassen van Lean Management.

De basis vormt de workshop ‘Kennis maken met Lean Management’. Deze workshop enthousiasmeert iedereen en draagt bij aan de wil om te verbeteren.
Aanvullend op de workshop nemen de leidinggevenden en medewerkers die actief aan de slag gaan met Lean Management deel aan de opleiding Lean Management Basis. Alle procesbetrokkenen zullen hierdoor de verbeteringen herkennen en kunnen plaatsen in het Lean-denken & doen. Deelnemers worden gemotiveerd en persoonlijk betrokken bij het Lean-programma.
Aanvullend op de Basis-opleiding is voor de interne projectleiders en de karduwers de opleiding Lean Practitioner ontwikkeld. De deelnemers aan deze opleiding vormen het hart van uw lean-programma. Ze zijn koplopers in de analyse- en verbetersessies en adviseren het management over implementatie en borging.

De 3 modules worden nader uitgewerkt.

 

Lean_Management.JPG

 

 

 

 

Inhoud van training Lean Management

Naast theoretische kennis worden cases en praktische oefeningen behandeld. Concrete projecten uit de eigen werkomgeving worden aan de training gekoppeld om de theorie in praktijk te brengen. Op deze manier  verzorgen we voor u een interactieve training op het praktisch kunnen toepassen van de verschillende methoden en technieken.

 

Dagdeel 1
• Workshop Kennis maken met Lean management

 

Dagdeel 2 + 3
• Introductie Lean Management
• Kaizen methode en Lean principes
• Gebruik van Lean methoden en technieken
• De bronnen van verspilling, verspilling herkennen en verwijderen
• Toelichting op praktijkopdracht

 

Dag 4 + 5
• Bespreking praktijkopdracht
• Lean toepassen in de eigen organisatie
• Stappenplan Lean Management


 

 

 

De opleiding Lean Management Basis is ontwikkeld voor leidinggevenden en medewerkers binnen de organisatie die actief met Lean Management aan de slag gaan. Deze insteek is dus procesgericht; deelnemers moeten en willen na de opleiding zelf aan de slag gaan met Lean-methoden en technieken.

 

Doelgroep

Iedereen die actief betrokken wordt bij een Lean programma.

 

 

Leerdoel

Verkrijgen van enthousiasme, kennis en vaardigheden om Lean-methoden en technieken actief toe te passen in de eigen organisatie.

 

Prijzen

Inclusief workshop: € 1200,-
Exclusief workshop: € 950,-

 

Voor meer informatie over bijvoorbeeld data en locaties, kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0541-661024 of u kunt het contactformulier invullen.

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Lean Workshop (gratis)

De workshop Kennis maken met Lean is een heel laagdrempelige inleiding op Lean. In korte tijd ervaren deelnemers hoe het toepassen van Lean methoden leidt tot concrete en meetbare verbetering. De lean workshop wordt op maat gegeven voor productiebedrijven, bouw, overheid, zorg of diensten. Regelmatig is er een open workshop waar u gratis aan kunt deelnemen.