26374730.jpg

Zorg en Welzijn

Geen dikke handboeken of rapporten, maar praktische oplossingen die in de praktijk helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De kracht van de eenvoud by Nieuwhuis Consult.

Kwaliteitszorg

 

Kwaliteitsmanagement helpt uw organisatie om te verbeteren. In de zorg is kwaliteit van groot belang. Het sturen op kwaliteit moet een werkwijze zijn, geen lastige procedure. Geen dikke handboeken dus,  maar praktische oplossingen. ISO Healthcare (15224) en HKZ certificering niet als doel, maar als middel voor continue verbetering voor uw zorginstelling.

 

ISO Healthcare (15224)

HKZ keurmerk


 

Meer kwaliteitszorg... 

 

Zorginkoop & contractering

 

Om als zorgaanbieder gecontracteerde zorg te mogen leveren, dient u uw zorginkoop tijdig te regelen bij het Zorgkantoor, Zorgverzekeraar en Gemeente. Nieuwhuis Consult ondersteunt en begeleidt uw organisatie bij het voldoen aan de kwaliteitseisen en het indienen van uw aanbesteding (offerte) bij Zorgkantoor, Zorgverzekeraar en Gemeente.

 

van PGB naar Zorg in Natura

WTZI

Aanbesteding Wet Langdurige Zorg - WLZ 

Aanbesteding Wijkverpleging - ZVW

 

  

Meer Zorginkoop

Decentralisatie

 

Nieuwhuis Consult helpt organisaties bij de gevolgen van de decentralisaties. Zowel voor gemeenten als voor zorginstellingen bieden we advies en ondersteuning bij de benodigde organisatieontwikkeling.


 
 

  

 
Nieuwsberichten