Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

ATEX Explosieveiligheidsrichtlijnen

ATEX Explosieveiligheidsrichtlijnen

De ATEX-richtlijnen hebben tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen (ATEX 153) en draagt middels de ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden toegepast. ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Het doel van de ATEX-richtlijnen is het voorkomen van gas- en stofexplosies. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.

Nieuwhuis Consult helpt zowel de fabrikanten van apparatuur als ook de eindgebruikers om resp. aan de Atex 153 richtlijn en de Atex 114 richtlijn te voldoen.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

ATEX richtlijnen

In de afgelopen jaren is veel maatschappelijke en persoonlijke schade ontstaan door gas- of stofexplosies. Deze hadden waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als het gevaar door ontwerpers en gebruikers van installaties was onderkend. Daarvoor is door de wetgevers op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen de ATEX 114 voor ontwerpers en de ATEX 153 voor gebruikers ontwikkeld.

Bedrijven die met explosierisico’s te maken kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld:

 • (Petro)Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Energiecentrales
 • Houtverwerkende industrie
 • Verfspuiterijen
 • Levensmiddelen industrie
 • Metaalverwerkende bedrijven
 • Veevoederindustrie
 • Vuilstortplaatsen en weg- en waterbouwkunde
 • Raffinaderijen
 • Landbouw
 • Recylingbedrijven
 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Gasbedrijven

De ATEX Richtlijn is van toepassing op arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan. Kort gezegd is een explosieve atmosfeer een mengsel van zuurstof en een brandbare stof (bijvoorbeeld gassen, dampen of stof) in een bepaalde verhouding. Deze verhouding is zodanig dat het mengsel kan ontbranden en waarbij de verbranding zich na ontsteking tot het gehele mengsel uitbreidt. Hiervoor is een ontstekingsbron nodig zoals mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit.

In het kort

 • ATEX 114 voor ontwerpers
 • ATEX 153 voor gebruikers
 • Explosieveiligheidsdocument (EVD)
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

ATEX 114 en ATEX 153

De ATEX regelgeving is opgedeeld in twee richtlijnen: De ATEX 114 en de ATEX 153. De ATEX 114 (2014/34/EU) heeft betrekking op apparatuur die in explosiegevaarlijke omgevingen wordt gebruikt, dit betreft o.a. CE-markering indien de fabrikant het ontwerp en de assemblage conform de ATEX 114 richtlijn heeft uitgevoerd. De ATEX 153 (1999/92/EEG) geldt voor de werkgever en heeft als doel om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de werknemer te creëren.

Om veilig te laten werken dient de richtlijn ATEX 153 door een deskundige te worden geïmplementeerd. Om veilig te kunnen werken dienen alle medewerkers die werkzaam zijn als installatie/onderhoudskundige en medewerkers in bediening en onderhoud/gebruiker over voldoende kennis te beschikken om hun werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Een belangrijk onderdeel van de ATEX 153 is het verplichte Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Het explosieveiligheidsdocument (EVD) is vanuit ATEX 153 verplicht voor gebruikers van apparatuur in explosieve omgevingen en omvat:

 • Beschrijving van de arbeidsplaats en de aanwezige werkplekken
 • tekstuele weergave
 • plattegrond
 • opstellingsplan
 • vlucht- en reddingswegenplan Beschrijving van de procédés/activiteiten
 • tekstuele weergave
 • stroomschema van het procédé (indien nodig)
 • R&I-stroomschema (indien nodig)
 • Ventilatieplan (indien nodig)

Beschrijving van de gebruikte stoffen

 • tekstuele weergave
 • veiligheidsinformatiebladen
 • veiligheidstechnische parameters

Weergave van de resultaten van de risicobeoordeling

 • vermelding van de procedure bij het vaststellen van risico’s
 • explosiegevaarlijke plaatsen in het binnenste van installatieonderdelen (tekstueel)
 • explosiegevaarlijke plaatsen in de omgeving van de installatie (tekstueel)
 • zone-indeling (tekstueel)
 • zoneplattegrond (grafisch)
 • risico's bij normaal bedrijf
 • risico's bij in-/buitenwerkingstelling
 • risico's bij bedrijfsstoringen
 • risico's bij het reinigen
 • risico's bij wijzigingen van het procédé of het product

Weergave van de technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar

 • voorzorgsmaatregelen
 • constructieve maatregelen
 • maatregelen vanuit de meet- en regeltechniek
 • eisen aan en keuze van arbeidsmiddelen

Weergave van de organisatorische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar

 • Schriftelijke bedrijfsinstructies
 • Gebruiksaanwijzingen voor arbeidsmiddelen
 • Beschrijving van de persoonlijke beschermingsuitrusting
 • Kwalificatiebewijzen
 • Documentatie van de scholingen
 • Beschrijving van het werkvergunningensysteem
 • Beschrijving van onderhouds-, onderzoeks- en controle-intervallen
 • Documentatie van de markering van de explosiegevaarlijke plaatsen
 • Controle van de doeltreffendheid

Nieuwhuis Consult kan het gehele explosieveiligheidsdocument voor u opstellen of ondersteunen op onderdelen.

Hulp bij implementatie ATEX

Voor implementatie van ATEX kunnen we u op verschillende manieren ondersteunen. We ondersteunen zowel fabrikanten bij de ATEX 114 alsmede eindgebruikers bij de ATEX 153.

Voor fabrikanten bieden we:

 • quick scan ATEX 114 om te bepalen wat nodig is om aan de ATEX richtlijnen te voldoen
 • uitvoeren risicobeoordeling
 • begeleiding van keuring van onderdelen door een Notified Body
 • begeleiding bij opzetten van TCF (Technical Construction File)
 • aanbrengen van ATEX-verklaring

Voor eindgebruikers bieden we:

 • quick scan ATEX 153 om te bepalen wat nodig is om aan de ATEX richtlijnen te voldoen
 • uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie gericht op explosieveiligheidsrichtlijnen
 • zone-indeling conform NPR 7910-1 (gastontploffingsgesvaar) of NPR 7910-2 (stofontploffingsgevaar)
 • opstellen van een EVD (explosieveiligheidsdocument)

De ATEX Quickscan De ATEX Quickscan is bedoeld om snel globaal inzicht te krijgen in uw specifieke situatie en omvat:

 • presentatie over de ATEX richtlijnen
 • opnemen van de situatie ter plaatse
 • noodzaak zone-indeling vaststellen
 • rapportage
 • advies over vervolgstappen en actiepunten

Duur: 2 dagen

Wanneer u al goed bekend bent met ATEX en u weet wat u nodig heeft, kan de quickscan vervallen en kan direct worden gestart met de risicobeoordeling.

Samengevat

 • ATEX 114 voor ontwerpers
 • ATEX 153 voor gebruikers
 • Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Wij bieden u complete begeleiding volgens het bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een offerte op maat.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@nieuwhuisconsult.nl of bel met 0541-661024.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ATEX Explosieveiligheidsrichtlijnen