Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

ISO 27001 certificering


Information Security Management System - ISMS

Wat is ISO 27001 certificering?

Informatieveiligheid staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Steeds meer wordt vanuit de samenleving gevraagd dat organisaties aantoonbaar hun systemen en werkwijzen beveiligen tegen datalekken en dreiging van buitenaf. De kosten door slechte informatiebeveiliging kunnen enorm zijn. De ISO 27001 norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System. U geeft met ISO 27001 certificering richting uw opdrachtgevers aan dat u het informatieproces beheerst en gegevens van uw opdrachtgevers goed heeft beveiligd.

De norm ISO 27000 / 27001 is van toepassing op iedere organisatie met uitzondering van organisaties in de zorgsector. Voor de zorgsector is de norm NEN 7510 / NEN 7511 van toepassing.

U wilt een Informatieveiligheidssysteem conform ISO27001 certificering en zoekt deskundige ondersteuning tot certificering tegen redelijke kosten? Nieuwhuis Consult levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. Volgens ons stappenplan met 7 fasen behaalt uw organisatie het ISO 27001 certificaat.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

ISO 27001 norm

ISO 27001 certificering is ontstaan uit de Engelse “Code of Practice for Informations Security Management”. Hierin wordt verwezen naar een speciaal management systeem voor informatieveiligheid. Hierin wordt gespecificeerd hoe je security risico’s aantoonbaar kunt beheersen.

De ISO 27001 norm bevat de volgende aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging:

 • Beleidsmatig (management)
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
 • Toegangscontrole (password, biometrie)
 • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
 • Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens)

De ISO 27001 norm stelt dat je een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor gevonden risico’s maatregelen selecteert en deze implementeert en beheert. Dit is een continu proces om de ISO 27001 certificering te behalen en te behouden. Met de ISO27001 certificering ben je ‘in control’ voor wat betreft je security risico’s.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

In het kort

 • Information Security Management System - ISMS
 • HLS structuur
 • Grip op uw informatiebeveiliging
 • Specialistisch advies
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan ISO 27001 certificering

1. Nulmeting

Het project start met een nulmeting. Dit geeft inzicht in de huidige status van informatiebeveiliging en wat nodig is om aan de eisen van ISO 27001 te voldoen. In de praktijk blijkt dat organisaties onbewust al veel elementen van de ISO27001 goed hebben geregeld.

Belangrijk effect van deze eerste fase is bewustwording van de noodzaak van informatiebeveiliging en het begrijpen welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

2. Risico-analyse informatiebeveiliging

De risico-analyse informatiebeveiliging is de basis van alle beheersmaatregelen en essentieel dat deze goed wordt uitgevoerd.

 • Risico’s beoordelen op het niveau van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.
 • Doelstellingen bepalen om het risico terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.
 • Criteria bepalen voor het accepteren van het risico.
 • Risico’s evalueren.

De risico-analyse wordt uitgevoerd conform ISO 31000 en ISO 27005. Deze normen geven richtlijnen om het risicomanagementproces goed te beschrijven en te borgen. Na deze fase is de organisatie zich bewust van de risico's en inzicht in prioritering van diverse beheersmaatregelen die nodig zijn.

3. ISMS opzetten

Het ISMS voorziet in een pakket van beheersmaatregelen welke uit de risico-analyse naar voren zijn gekomen. Het ontwerp wordt op maat gemaakt en bevat ondermeer de volgende elementen:

 • Beleid en scope
 • Risicomanagement
 • Procedures personeel (bijv. in- en uit dienst, tijdelijk personeel)
 • Fysieke beveiliging (bijv. sloten op deuren en kasten, brandbeveiliging, bezoekersregistratie)
 • Beveiliging van apparatuur (bijv. periodiek onderhoud, hergebruik en vernietiging van apparatuur, omgang met usb/telefoon/tablets/laptop)
 • Beveiliging van systemen (bijv. firewalls, toegangsbeveiliging, softwarebeveiligingsupdates)
 • Beveiliging van gegevens (bijv. clear desk & clear screen, gebruikersrechten)
 • Cryptografische beheersmaatregelen
 • Communicatie en medewerkersbewustzijn
 • Continue verbetering - PDCA cyclus
 • Bedrijfscontinuïteitsplan

De norm ISO 27002 gebruiken we als een praktische richtlijn voor het ontwerpen van informatiebeveiligingsstandaarden en blijkt in de praktijk een effectieve methoden voor het bereiken van informatieveiligheid en sluit goed aan bij ISO 27001.

Het resultaat van deze fase is een systeem dat aansluit bij de huidige organisatie en risico's. In het systeem is de PDCA-cyclus geïntegreerd. Het handboek informatiebeveiliging kan desgewenst digitaal voor medewerkers beschikbaar worden gemaakt.

4. Implementatie en training

Het kwaliteitssysteem en de maatregelen worden geïmplementeerd door de organisatie zelf. Dit proces wordt door Nieuwhuis Consult begeleid. Om de implementatie te bespoedigen kan Nieuwhuis Consult trainingen verzorgen gericht op het vergroten van inzicht in informatiebeveiliging en bewustwording.

5. Verklaring van toepasselijkheid

De conformiteitsverklaring, ook wel Verklaring van Toepasselijkheid genoemd, zal worden opgesteld door het management van uw bedrijf. De Verklaring is het vertrekpunt voor de uiteindelijke certificatie en mede bedoeld voor externe communicatiedoeleinden.

6. Interne audit en verbeterproces

Nadat het ISMS is ingericht en de maatregelen zijn geïmplementeerd wordtt de PDCA-cyclus gecontinueerd door het uitvoeren van interne audits. Op basis van de interne audits kunnen aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd. De resultaten van de interne audits vormen samen met het risicomanagement de input voor de managementreview.

7. Certificeringsaudit

Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit ISO 27001. Wij begeleiden de certificeringsaudit en bewaken dat deze goed verloopt. Resultaat is het ISO27001 certificaat.

Samengevat

 • Information Security Management System - ISMS
 • HLS structuur
 • Grip op uw informatiebeveiliging
 • Specialistisch advies

Wij bieden u complete begeleiding volgens de bovenstaande stappenplannen. Na een oriënterend gesprek (op uw bedrijf of telefonisch) zenden wij u graag een op maat gesneden offerte.

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

ISO 27001 - Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Wat is ISO 27001 certificering?
 • Is ISO 27001 verplicht?
 • Waar kan ik de norm ISO 27001 downloaden?
 • Wat kost ISO 27001 certificering?
 • Is ISO 27001 ook voor kleine organisaties haalbaar?
 • Wat is het verschil tussen ISO 27001 en ISO 27002?
 • Wat is het verschil tussen ISO 27001 en NEN 7510?
 • Is het risicomanagement ISO 27001 conform ISO 31000?
 • Kunnen ISO 27001 en ISO 9001 worden gecombineerd?
 • Welke normen voor informatiebeveiliging zijn er nog meer naast ISO 27001? En zijn deze te combineren?
 • Voldoe je met ISO 27001 certificaat automatisch aan de eisen van AVG/ GDPR?

Wat is ISO 27001 certificering?

ISO 27001 is dé internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met het ISO 27001 certificaat kan aan stakeholders zoals klanten en overheid worden aangetoond dat de organisatie alle facetten van informatiebeveiliging in de organisatie beheerst.

Is ISO 27001 verplicht?

ISO 27001 is niet wettelijk verplicht. Het ISO 27001 certificaat kan wel door uw klanten of andere stakeholders verplicht gesteld worden.

Waar kan ik de norm ISO 27001 downloaden?

De ISO 27001 kan worden gedownload bij het Nederlands Normalisatie instituut NEN. Download ISO 27001 norm hier

Wat kost ISO 27001 certificering?

De kosten van ISO 27001 bestaan uit de uren ondersteuning van een deskundige adviseur van Nieuwhuis Consult en daarnaast de kosten van de certificeringsaudit. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de organisatie, de complexiteit van de ICT-infrastructuur en de nulsituatie van de organisatie. Bent u benieuwd naar de investering en Wilt u snel inzicht in de kosten? Klik dan op offerte aanvragen of het chatformulier rechtsonder en u ontvangt snel een offerte op maat.

Naast de kosten van de ISO 27001 certificering is het net zo relevant wat de opbrengsten zijn. De kosten van een falende informatiebeveiliging kunnen vele malen hoger zijn dan de investering om het ISO certificaat te behalen. Daarnaast wordt het ISO 27001 certificaat steeds vaker geëist bij aanbestedingen en loopt uw organisatie mogelijk opdrachten mis doordat het ISO 27001 certificaat niet kan worden overlegd.

Is ISO 27001 ook voor kleine organisaties haalbaar?

Het ISO 27001 certificaat is niet alleen bedoeld voor grote organisaties. Er is een duidelijke trend dat het ISO 27001 certificaat steeds vaker geëist wordt van alle toeleveranciers in de ICT of zakelijke dienstverlening. De kosten voor een klein bedrijf zijn ook beduidend lager dan die voor een grote organsatie.

Wat is het verschil tussen ISO 27001 en ISO 27002?

De ISO 27001 norm is de norm waar je voor gecertificeerd kunt worden en hiermee kunt aantonen dat ISMS (Information Security Management System) op orde is. De ISO 27002 norm is in feite een verdieping op de ISO 27001. De ISO 27002 bestaat ui een lijst met maatregelen en is een stuk gedetailleerder dan de ISO 27001. Deze zogenaamde controls uit ISO 27002 zijn hetzelfde als die uit Bijlage A van de ISO 27001 norm. In de ISO 27002 zijn deze maatregelen verder in detail uitgewerkt. De ISO 27002 is een hulpmiddel, maar geen verplichting en hierop kan ook niet worden gecertificeerd.

wat is het verschil tussen ISO 27001 en NEN 7510?

NEN 7510 en ISO 27001 zijn allebei normen, die iets zeggen over hoe organisaties zouden kunnen/moeten omgaan met informatiebeveiliging. Het verschil tussen NEN 7510 en ISO 27001 is dat NEN 7510 is toegespitst op de zorg. De in NEN 7510-1 en NEN 7510-2 besproken beheersmaatregelen zijn de beheersmaatregelen waarvan is bepaald dat ze geschikt zijn om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gezondheidsinformatie in de zorg te beschermen en ervoor te zorgen dat de toegang tot dergelijke informatie gecontroleerd en verantwoord kan worden. Deze beheersmaatregelen helpen fouten in de medische praktijk te voorkomen. Bovendien dragen ze bij aan het garanderen dat de continuïteit van medische dienstverlening gehandhaafd wordt.

is het risicomanagement ISO 27001 conform ISO 31000?

Bij het implementeren van ISO 27001 past Nieuwhuis Consult risk management toe. Dit doen we conform de ISO 27005. De ISO 27005 is specifiek toegesneden op risk management op het gebied van informatiebeveiliging. Deze is afgeleid van de algemene norm voor risicomangement de ISO 31000.

Kunnen ISO 27001 en ISO 9001 worden gecombineerd?

ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 en de ISO 27001 zijn beiden gebaseerd op de Higher Level Structure (HLS) en vertonen een zekere overlap. Dit betekent in de praktijk dat de normen goed met elkaar gecombineerd kunnen worden in één managementsysteem en ook in één certificeringsaudit.

Wat is het verschil tussen ISO 27001 en ISAE 3402?

ISO 27001 gaat specifiek over informatiebeveiliging. ISAE 3402 gaat over uitbestede processen en is bedoeld om klanten zekerheid te kunnen garanderen over de continuïteit en informatieveiligheid van uitbestede processen. Dit betreft veelal non-core processen die worden uitbesteed aan serviceorganisaties.

Welke normen voor informatiebeveiliging zijn er nog meer naast ISO 27001? En zijn deze te combineren?

Er zijn diverse normen voor informatiebeveiliging. Dit zijn de meest voorkomende waar we tevens ondersteuning in kunnen bieden: NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 nl - Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 nl - Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging NEN 7510-1:2017 nl - Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem NEN 7510-2:2017 nl - Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen NEN 7512:2015 nl - Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling NEN 7513:2018 nl - Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers ISAE 3402 - infernationale outsourcing standaard

Voldoe je met ISO 27001 certificaat automatisch aan de eisen van AVG/ GDPR?

Een belangrijk onderdeel van ISO 27001 is het wettelijke kader waarbinnen privacywetgeving hoge prioriteit heeft. Met een goed geïmplementeerde ISO 27001 voldoe je dus ook aan de nationale en internationale privacywetgeving AVG/ GDPR.

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ISO 27001 certificering