Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

ISO 27001 certificering


Information Security Management System - ISMS

ISO 27001 certificering

Informatieveiligheid staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Steeds meer wordt vanuit de samenleving gevraagd dat organisaties aantoonbaar hun systemen en werkwijzen beveiligen tegen datalekken en dreiging van buitenaf. De kosten door slechte informatiebeveiliging kunnen enorm zijn. De ISO 27001 norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System. U geeft met ISO 27001 certificering richting uw opdrachtgevers aan dat u het informatieproces beheerst en gegevens van uw opdrachtgevers goed heeft beveiligd.

De norm ISO 27000 / 27001 is van toepassing op iedere organisatie met uitzondering van organisaties in de zorgsector. Voor de zorgsector is de norm NEN 7510 / NEN 7511 van toepassing.

U wilt een Informatieveiligheidssysteem conform ISO27001 certificering en zoekt deskundige ondersteuning tot certificering tegen redelijke kosten? Nieuwhuis Consult levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 27001 certificaat.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

ISO 27001 - Normomschrijving

ISO 27001 certificering is ontstaan uit de Engelse “Code of Practice for Informations Security Management”. Hierin wordt verwezen naar een speciaal management systeem voor informatieveiligheid. Hierin wordt gespecificeerd hoe je security risico’s aantoonbaar kunt beheersen.

De ISO 27001 norm bevat de volgende aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging:

 • Beleidsmatig (management)
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
 • Toegangscontrole (password, biometrie)
 • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
 • Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens)

De ISO 27001 norm stelt dat je een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor gevonden risico’s maatregelen selecteert en deze implementeert en beheert. Dit is een continu proces om de ISO 27001 certificering te behalen en te behouden. Met de ISO27001 certificering ben je ‘in control’ voor wat betreft je security risico’s.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

In het kort

 • Information Security Management System - ISMS
 • HLS structuur
 • Grip op uw informatiebeveiliging
 • Specialistisch advies
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan ISO 27001 certificering

1. Nulmeting

Het project start met een nulmeting. Dit geeft inzicht in de huidige status van informatiebeveiliging en wat nodig is om aan de eisen van ISO 27001 te voldoen. In de praktijk blijkt dat organisaties onbewust al veel elementen van de ISO27001 goed hebben geregeld.

Belangrijk effect van deze eerste fase is bewustwording van de noodzaak van informatiebeveiliging en het begrijpen welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

2. Risico-analyse informatiebeveiliging

De risico-analyse informatiebeveiliging is de basis van alle beheersmaatregelen en essentieel dat deze goed wordt uitgevoerd.

 • Risico’s beoordelen op het niveau van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.
 • Doelstellingen bepalen om het risico terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.
 • Criteria bepalen voor het accepteren van het risico.
 • Risico’s evalueren.

De risico-analyse wordt uitgevoerd conform ISO 31000 en ISO 27005. Deze normen geven richtlijnen om het risicomanagementproces goed te beschrijven en te borgen. Na deze fase is de organisatie zich bewust van de risico's en inzicht in prioritering van diverse beheersmaatregelen die nodig zijn.

3. ISMS opzetten

Het ISMS voorziet in een pakket van beheersmaatregelen welke uit de risico-analyse naar voren zijn gekomen. Het ontwerp wordt op maat gemaakt en bevat ondermeer de volgende elementen:

 • Beleid en scope
 • Risicomanagement
 • Procedures personeel (bijv. in- en uit dienst, tijdelijk personeel)
 • Fysieke beveiliging (bijv. sloten op deuren en kasten, brandbeveiliging, bezoekersregistratie)
 • Beveiliging van apparatuur (bijv. periodiek onderhoud, hergebruik en vernietiging van apparatuur, omgang met usb/telefoon/tablets/laptop)
 • Beveiliging van systemen (bijv. firewalls, toegangsbeveiliging, softwarebeveiligingsupdates)
 • Beveiliging van gegevens (bijv. clear desk & clear screen, gebruikersrechten)
 • Cryptografische beheersmaatregelen
 • Communicatie en medewerkersbewustzijn
 • Continue verbetering - PDCA cyclus
 • Bedrijfscontinuïteitsplan

De norm ISO 27002 gebruiken we als een praktische richtlijn voor het ontwerpen van informatiebeveiligingsstandaarden en blijkt in de praktijk een effectieve methoden voor het bereiken van informatieveiligheid en sluit goed aan bij ISO 27001.

Het resultaat van deze fase is een systeem dat aansluit bij de huidige organisatie en risico's. In het systeem is de PDCA-cyclus geïntegreerd. Het handboek informatiebeveiliging kan desgewenst digitaal voor medewerkers beschikbaar worden gemaakt.

4. Implementatie en training

Het kwaliteitssysteem en de maatregelen worden geïmplementeerd door de organisatie zelf. Dit proces wordt door Nieuwhuis Consult begeleid. Om de implementatie te bespoedigen kan Nieuwhuis Consult trainingen verzorgen gericht op het vergroten van inzicht in informatiebeveiliging en bewustwording.

5. Verklaring van toepasselijkheid

De conformiteitsverklaring, ook wel Verklaring van Toepasselijkheid genoemd, zal worden opgesteld door het management van uw bedrijf. De Verklaring is het vertrekpunt voor de uiteindelijke certificatie en mede bedoeld voor externe communicatiedoeleinden.

6. Interne audit en verbeterproces

Nadat het ISMS is ingericht en de maatregelen zijn geïmplementeerd wordtt de PDCA-cyclus gecontinueerd door het uitvoeren van interne audits. Op basis van de interne audits kunnen aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd. De resultaten van de interne audits vormen samen met het risicomanagement de input voor de managementreview.

7. Certificeringsaudit

Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit ISO 27001. Wij begeleiden de certificeringsaudit en bewaken dat deze goed verloopt. Resultaat is het ISO27001 certificaat.

ISO 27001 - Normomschrijving

ISO 27001 certificering is ontstaan uit de Engelse “Code of Practice for Informations Security Management”. Hierin wordt verwezen naar een speciaal management systeem voor informatieveiligheid. Hierin wordt gespecificeerd hoe je security risico’s aantoonbaar kunt beheersen.

De ISO 27001 norm bevat de volgende aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging:

 • Beleidsmatig (management)
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
 • Toegangscontrole (password, biometrie)
 • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
 • Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens)

De ISO 27001 norm stelt dat je een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor gevonden risico’s maatregelen selecteert en deze implementeert en beheert. Dit is een continu proces om de ISO 27001 certificering te behalen en te behouden. Met de ISO27001 certificering ben je ‘in control’ voor wat betreft je security risico’s.

Samengevat

 • Information Security Management System - ISMS
 • HLS structuur
 • Grip op uw informatiebeveiliging
 • Specialistisch advies

Wij bieden u complete begeleiding volgens de bovenstaande stappenplannen. Na een oriënterend gesprek (op uw bedrijf of telefonisch) zenden wij u graag een op maat gesneden offerte.

Ervaringen

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ISO 27001 certificering

[recaptcha]