Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

NEN 4400 Certificering

NEN 4400 certificering

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in de NEN 4400, zijn:

 • de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.
 • het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Drie delen NEN 4400

De NEN 4400 bevat drie delen: deel 1 geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen, deel 2 zal gelden voor in het buitenland gevestigde ondernemingen en deel 3 zal gelden voor zelfstandigen zonder personeel. De NEN 4400-1 norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland. Certificering conform NEN 4400-1 is een eis voor de VCU-certificering.

Wettelijk kader

Het volgende wettelijk kader is relevant voor deze norm:

 • Invorderingswet 1990 (Iw 1990), in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • Besluit incasso en invordering (Wet Suwi)
 • Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB)
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
 • Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB)
 • Wet op de identificatieplicht (WID)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), artikel 8
 • Algemene wet inzake Rijksbelastingen (Awr)
 • Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
 • Zorgverzekeringswet (Wet Zvw)

In het kort

 • certificering voor uitzendorganisaties
 • wettelijk kader
 • combinatie met VCU mogelijk
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Certificerende instantie

Conformiteit met de norm wordt getoetst door een certificerende instantie. Een bekende certificerende instantie is de VRO. Het certificaat dat de certificerende instantie afgeeft staat voor het feit dat de beoordeelde onderneming op het moment van de toetsing voldoet aan de specificaties voor de aangifte en afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies over de achterliggende periode en met legale tot werken gerechtigde werknemers werkt. Met het certificaat kan de beoordeelde onderneming een inschrijving in het register bewerkstelligen. Register Gecertificeerde ondernemingen worden opgenomen in het centrale register van de Stichting Normering Arbeid.

Samengevat

 • certificering voor uitzendorganisaties
 • wettelijk kader
 • combinatie met VCU mogelijk

Met praktisch advies van Nieuwhuis Consult voldoen aan NEN 4400.

Nieuwhuis Consult kan u begeleiden om te voldoen aan de eisen van de NEN-4400. Dit kan desgewenst in combinatie met VCU-certificering. VCU en NEN 4400 vallen onder de subsidieregeling, die kan oplopen tot 75 % van de externe advieskosten.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

Informatie aanvragen

Over het adviestraject NEN 4400 Certificering