WTZI – Wet Toelating ZorgInstellingenAdvies Opleidingen

WTZI – Wet Toelating ZorgInstellingen

WTZI - Wet Toelating ZorgInstellingen

Een WTZI-erkenning nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Maar ook door de gemeente kan deze toelating geëist worden in het kader van de WMO en JGZ. De Wet toelating zorginstellingen (WTZI) regelt de toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI.

Door het aanvragen van een WTZI erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitssysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten (cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZI erkenning is dus niet vrijblijvend.

Werkwijze Wet Toelating ZorgInstellingen

Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

- uw WTZI-erkenning bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of als startende instelling)
- advies over de gevolgen van de WTZI
- het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
- instelling cliëntenraad, klachtencommissie en raad van toezicht of raad van commissarissen
- invoering van de zorgbrede governance code

Met de ervaring van Nieuwhuis Consult is de WTZI-aanvraag veelal in een zeer kort tijdsbestek en geringe kosten te regelen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over het adviestraject WTZI – Wet Toelating ZorgInstellingen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remco Vriesema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

Wij werken voor: