Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

WTZI – Wet Toelating ZorgInstellingen

WTZI – Wet Toelating ZorgInstellingen

WTZI - Wet Toelating ZorgInstellingen

Een WTZI-erkenning nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Maar ook door de gemeente kan deze toelating geëist worden in het kader van de WMO en JGZ. De Wet toelating zorginstellingen (WTZI) regelt de toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI.

Door het aanvragen van een WTZI erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitssysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten (cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZI erkenning is dus niet vrijblijvend.

Werkwijze Wet Toelating ZorgInstellingen

Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

  • uw WTZI-erkenning bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of als startende instelling)
  • advies over de gevolgen van de WTZI
  • het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
  • instelling cliëntenraad, klachtencommissie en raad van toezicht of raad van commissarissen
  • invoering van de zorgbrede governance code

Met de ervaring van Nieuwhuis Consult is de WTZI-aanvraag veelal in een zeer kort tijdsbestek en geringe kosten te regelen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

Informatie aanvragen

Over het adviestraject WTZI – Wet Toelating ZorgInstellingen

[recaptcha]