Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

ISO 45001

ISO 45001

De ISO 45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren. Het systeem is gericht op zowel eigen vaste werknemers als derden (uitzendkrachten/aannemers)

De ISO 45001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem en arbomanagementsysteem. De norm is qua opzet (HLS structuur) gelijk aan de ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Vervangt de huidige OHSAS 18001

Voor alle organisaties die voldoen aan de eisen van OHSAS 18001 geldt dat het certificaat eindigt in maart 2021.

Na maart 2021 zijn certificaten op basis van de oude OHSAS 18001 niet meer geldig. Dit betekent dat organisaties met een OHSAS certificaat nog twee jaar de tijd hebben om hun kwaliteitsmanagementsysteem om te zetten naar de eisen van ISO 45001.

Bedrijven die van plan zijn een nieuw arbomanagementsysteem te certificeren, moeten zich direct op de nieuwe ISO 45001 norm richten.

Samengevat, hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

 • Uitvoeren van een context analyse
 • Inzicht in de behoeften en verwachtingen van werknemers en andere belanghebbenden
 • Meer raadpleging en participatie van werknemers
 • Directe betrokkenheid leiding neemt een belangrijke rol in het promoten van de veiligheidscultuur binnen de organisatie
 • Risicomanagement- Gevarenidentificatie en beoordeling van risico’s en kansen
 • Meer focus op het wettelijk kader en het evalueren van compliance door de organisatie
 • Richtlijnen voor de naleving van wet- en regelgeving in alle fases van de PDCA-cyclus
 • Concretere arbodoelstellingen opstellen en actieve bewaking
 • Competenties in plaats van trainingsbehoefte
 • Gevaren elimineren en arborisico’s beperken
 • Veranderingsmanagement
 • Er wordt ook rekening gehouden met mensen die niet in vaste dienst zijn, zoals onderaannemers en toeleveranciers
 • Meer focus op de beheersing van processen
 • Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties
 • Gedocumenteerde informatie in plaats van procedures

In het kort

 • Arbomanagementsysteem en
 • Vervangt per 2021 de OHSAS 18001
 • HLS Structuur
 • Certificeerbare norm
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Voordelen van ISO 45001 certificering

Voordelen van de ISO 45001 zijn:

 • de norm is internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis;
 • de norm is voor elk soort organisatie van toepassing;
 • de norm biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke risico’s en kansen;
 • het is eenvoudig om de eisen uit ISO 45001 te integreren in reeds bestaande managementsystemen, zoals een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 of een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001.
 • de norm sluit mogelijk beter aan op de strategie van organisaties, dit zorgt voor een betere inbedding van het arbomanagementsysteem in de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • een volgens de ISO 45001 opgezet arbomanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee uw inspanningen aantoonbaar worden gemaakt;

Stappenplan opzetten arbomanagementsysteem ISO 45001

Volgens onderstaand stappenplan begeleidt Nieuwhuis Consult u tot ISO 45001 certificering:

Stap 1. Nulmeting

Door middel van een nulmeting wordt de huidige stand van zaken ten opzichte van ISO 45001 in uw organisatie bekeken. De nulmeting geeft onder andere inzicht in uw organisatie, het managementsysteem, verbeterpunten en hieruit komt een plan van aanpak voort. In het plan van aanpak worden verdere activiteiten vastgelegd voor het vervolg van het traject en de uiteindelijke voorwaarden voor certificering. De duur van de nulmeting is afhankelijk van de organisatie en wordt opgeleverd met een rapportage inclusief presentatie van uitkomsten.

Stap 2. Opzetten arbomanagementsysteem

Nieuwhuis Consult zet het arbomanagementsysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen door zodat de implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een risico gebaseerd arbomanagementsysteem, aangevuld met de nieuwe eisen, formulieren, registraties en werkinstructies.

Stap 3. Implementatie

Tijdens deze fase zullen de verbetermaatregelen worden geïmplementeerd. Belangrijke aspecten hierbij zijn het creëren van bewustwording en draagvlak bij de medewerkers en het bewaken van de voortgang van de implementatie. Het arbomanagementsysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan: kennisgeving en training aan medewerkers en het toepassen nieuwe formulieren/werkwijzen.

Stap 4. Proefaudit en management review

Nadat het systeem is ingevoerd voert de consultant een proefaudit uit op basis van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten vanuit ISO 45001. Deze audit is een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Bij een positieve beoordeling van de proefaudit, wordt een certificerende instantie uitgenodigd. De management review, waarbij het management van de organisatie de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld is een verplichting in de ISO 45001 norm. Indien gewenst kunnen wij u hierbij begeleiden.

Stap 5. Certificering

Pas als alle elementen uit de proefaudit gereed zijn zal Nieuwhuis Consult ondersteunen bij de organisatie van de externe audit. Wij borgen dat het arbomanagementsysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

Samengevat

 • Arbomanagementsysteem en
 • Vervangt per 2021 de OHSAS 18001
 • HLS Structuur
 • Certificeerbare norm

Wij bieden u complete begeleiding volgens het bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een offerte op maat.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@nieuwhuisconsult.nl of bel met 0541-661024.

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ISO 45001 Arbomanagementsysteem