ISO 9001:2015 certificering

ISO 9001:2015 certificering

ISO 9001 certificering helpt uw organisatie om uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. In voorgaande versies van de ISO9001 norm is het beeld ontstaan dat procesbeheersing ontstaat door vooral veel procedures te beschrijven in vaak veel te dikke handboeken. Die tijd ligt met de ISO 9001:2015 definitief achter ons. Een kwaliteitssysteem van Nieuwhuis Consult conform ISO9001 helpt u om structureel de gewenste organisatieverbetering te behalen.

Voor het opzetten en invoeren van kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.

Stappenplan organisatieverbetering met ISO 9001

Nieuwhuis Consult maakt gebruik van een 4 fasen model voor de implementatie van kwaliteitsmanagement conform de ISO 9001:2015 norm.

Fase 1: nulmeting

Ieder project start met een nulmeting. Dit gebeurt door middel van interviews met verschillende medewerkers van de organisatie. Daarnaast worden relevante documenten beoordeeld. Tijdens de diagnose wordt getoetst in welke mate de organisatie voldoet aan de bepalingen uit ISO 9001:2015 en in staat is daadwerkelijk haar kwaliteit te verbeteren. Daarbij worden de eerste verbetermogelijkheden voor kwaliteitsmanagement vastgesteld. Risico’s die al tijdens de nulmeting worden geconstateerd, worden meegenomen naar fase 2.

ISO 9001 nulmeting

Fase 2: Risico management

In deze fase worden de risico’s én kansen van de organisatie vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met externe en interne risico’s en kansen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Nieuwhuis Consult maakt hierbij gebruik van een zelf ontwikkelde ‘risico analyse en management’ tool.

ISO 9001:2015 risicoanalyse

Fase 3: Inrichting kwaliteitsmanagement

Op basis van de geïnventariseerde risico’s en kansen stellen we verbeterplannen op. Dit vormt de basis voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem. Naast dat Nieuwhuis Consult zorg draagt dat uw kwaliteitssysteem aan de ISO 9001:2015 normering voldoet, ligt onze focus ook op de toegevoegde waarde van het kwaliteitssysteem en continue verbetering daarvan.

ISO 9001 certificering managementsysteem

Fase 4: Implementeren en verbeteren

In de laatste fase wordt uw kwaliteitssysteem geïmplementeerd aan de hand van de continu verbetercyclus (PDCA). Vaste onderdelen hierin zijn:

  • Risicomanagement cyclus
  • Overlegvormen
  • Doelstellingen en KPI's
  • Evaluaties van prestaties
  • Interne audit(s)
  • Managementreview(s)
ISO 9001 certificering PDCA - ISO 9001: 2015

Wij begeleiden u tot slot in het offerte traject voor certificering. Desgewenst ondersteunen wij u tijdens de externe audit.

Klik rechts op offerteaanvraag voor meer informatie of een offerte op maat.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ISO 9001:2015 certificering

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap

General Manager Prince Technologies

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet

CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

Wij werken voor: