Inloggen

Wachtwoord opvragen

ISO Healthcare (ISO 15224)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
advies
opleiding

ISO Healthcare (ISO 15224)

ISO Healthcare (ISO 15224)

ISO Healthcare (formeel: ISO 15224) is een specifiek voor de gezondheidszorg “vertaalde” versie van de ISO9001. In duidelijke taal geeft ISO Healthcare aan hoe de vaak moeilijk te interpreteren eisen van ISO 9001 in de zorg kunnen worden toegepast. Belangrijke thema’s in ISO Healthcare zijn risicomanagement, cliëntveiligheid en continue verbetering van de zorgverlening. Met een ISO Healthcare certificaat toon u aan zorgkantoren, cliënten en andere belanghebbenden dat u verantwoorde zorg levert en dat u werkt aan het verbeteren van uw organisatie.

Achtergrond ISO Healthcare (ISO 15224)

ISO 15224 Healthcare is een specifiek op de gezondheidszorg gerichte variant van de ISO9001-norm. Binnen de norm is veel specifieke aandacht voor risicomanagement, cliëntveiligheid en continue verbetering. ISO Healthcare biedt veel ruimte over hoe de verplichte onderdelen van de norm worden geïmplementeerd door de organisatie. De norm benoemt aspecten die geregeld moeten worden, de organisatie bepaalt zelf op welke manier dat in de organisatie het beste kan gebeuren. Dit is een belangrijk verschil met normen zoals HKZ, waarin veelal ook de manier waarop invulling moet worden gegeven aan de normeisen wordt opgelegd. Een belangrijk aspect van ISO Healthcare betreft het continu verbeteren op basis van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (ook wel Deming-cirkel): op basis van de informatie uit door organisatie bepaalde doelen en prestatie-indicatoren (Plan) kunnen uit te voeren processen (Do) gemeten (Check) en waar nodig bijgesteld en verbeterd (Act) worden.

Werkwijze ISO Healthcare (ISO 15224)

  1. Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau te bereiken. De nulmeting duurt ca. 1 dag, inclusief rapportage en presentatie uitkomsten.

  2. Nieuwhuis Consult zet een managementsysteem op basis van de ISO Healthcare voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk.

  3. Implementatie vraagt om bewustwording. Nieuwhuis Consult ondersteunt hierbij d.m.v. training en begeleiding

  4. Nieuwhuis Consult organiseert de certificeringsaudit. Wij borgen dat het managementsysteem aan de eisen van ISO Healthcare voldoet.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ISO Healthcare (ISO 15224)