Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Aanbesteding WMO – gemeente

Aanbesteding WMO

Wilt u in 2020 zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) leveren als Zorgaanbieder van een of meerdere gemeenten? Dan is het zaak om op tijd klaar te zijn voor de aanbestedingen bij de diverse gemeenten.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

WTZI en WMO

Om voor een nieuw budget voor zorg in Natura in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de inkoopeisen van de WMO die door de gemeente zijn bepaald. Deze inkoopeisen worden in de periode mei-juni gepubliceerd door de gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten. Een belangrijke eis om mee te kunnen doen met de aanbesteding is veelal de WTZI-toelating, ofwel WTZI-erkenning (WTZI = Wet Toelating Zorginstellingen).

Nieuwhuis Consult kan u helpen om aan alle eisen van WTZI en inkoopeisen van de gemeente te voldoen en de aanbestedingsdocumenten voor u uitwerken of hierin begeleiding bieden. Voor nieuwe aanbieders is het extra moeilijk om voor een WMO budget bij de gemeente in aanmerking te komen. Er zijn vele nieuwe aanbieders en hiervan worden slechts enkelen toegelaten. We helpen u om een kwalitatief goede aanbesteding op te stellen die onderscheidend is en meer kans maakt om te worden gehonoreerd.

Welke ondersteuning kan Nieuwhuis Consult u bieden bij toetreding tot de WMO-ZIN:

 • ondersteuning bij WTZI-erkenning;
 • begeleiding bij contractering/ aanbesteding bij gemeente

Wet Maatschappelijke Ondersteuning nader belicht

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

In het kort

 • Hulp bij de aanbesteding bij gemeente
 • te combineren met aanvraag WTZI
 • Begeleiding en advies van een specialist
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Ondersteuning thuis vanuit WMO

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

WTZI Erkenning

Een WTZI toelating is nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Maar ook door veel gemeenten wordt de WTZI geëist in het kader van de WMO of JGZ. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI.

Door het aanvragen van een WTZi erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitssysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten (cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZi erkenning is dus niet vrijblijvend.

Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

 • uw WTZI toelating bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of als startende instelling)
 • advies over de gevolgen van de WTZI
 • het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
 • instelling cliëntenraad, klachtencommissie en raad van toezicht of raad van commissarissen
 • invoering van de zorgbrede governance code

Begeleiding bij contractering gemeente

Op de volgende onderdelen biedt Nieuwhuis Consult ondersteuning bij de aanbesteding WMO bij de gemeente:

 • Check inkoopdocumenten en adviseren hoe hier aan te voldoen;
 • het schrijven van een ondernemingsplan aansluitend bij de inkoopeisen;
 • inrichting digitaal berichtenverkeer conform iWMO (voorheen AZR);
 • opstellen offerte op basis van de inkoopbrief / aanbestedingsdocumenten gemeente;
 • het maken van productieafspraken met de gemeente;
 • procesbegeleiding en coaching van directie en bestuur in het gehele proces;
 • begeleiding bij certificering ISO 9001, HKZ of ISO Healthcare

Met de ervaring van Nieuwhuis Consult vergroot u uw kansen op een succesvolle contractering. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Samengevat

 • Hulp bij de aanbesteding bij gemeente
 • te combineren met aanvraag WTZI
 • Begeleiding en advies van een specialist

Interesse? Vraag ons om nadere informatie via info@nieuwhuisconsult.nl, telefoonnummer 0541-661024 of vraag een offerte aan.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Aanbesteding WMO – gemeente