Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Van PGB naar Zorg in Natura

Van PGB naar Zorg in Natura (WLZ, ZVW, Jeugdwet, WMO)

Veel (vooral kleinere) zorginstellingen maken gebruik van PGB zorg en kunnen geen Zorg in Natura leveren. Dit betekent dat cliënten de kosten van ondersteuning door een zorginstelling vanuit hun PGB (Persoons Gebonden Budget) moeten betalen. Echter dit betekent voor veel cliënten hoofdbrekens om deze PGB aan te vragen. Verder is het maar de vraag of de regeling met PGB’s er in deze vorm en omvang blijft bestaan.

Om deze reden is het voor de continuïteit van een zorginstelling goed om ook Zorg in Natura te mogen leveren. Daarvoor zullen er met de externe stakeholders afspraken gemaakt moeten worden. Het verkrijgen van deze productieafspraken is geen makkelijke taak. Nieuwhuis Consult leidt u door dit proces, van het bekijken tot de mogelijkheden tot aan het daadwerkelijk indienen van de aanbesteding en maken van productieafspraken bij Zorgverzekeraar, Zorgkantoor of Gemeente.

Nieuwhuis Consult biedt ondersteuning bij toetreding tot Zorg In Natura -ZIN.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Ondersteuning bij WTZI Erkenning

Een WTZI-erkenning is nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Maar ook door gemeenten kan de WTZI worden geëist in verband met een aanbesteding voor de WMO of Jeugdwet. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI.

Door het aanvragen van een WTZi erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitssysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten (cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZi erkenning is dus niet vrijblijvend.

Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

 • uw WTZI-erkenning bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of als startende instelling)
 • advies over de gevolgen van de WTZI
 • het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon

In het kort

 • Ondersteuning bij toetreding Zorg in Natura
 • van PGB naar WLZ, ZVW, Jeugdwet, WMO
 • deskundig advies en begeleiding van onze specialisten
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Voldoen aan kwaliteitseisen en certificering HKZ - ISO 9001

Zowel vanuit de WTZI als ook vanuit het Zorgkantoor en Gemeenten worden kwalitatieve eisen gesteld aan de organisatie:

 • Voldoen aan de normen verantwoorde zorg
 • Gecertificeerd kwaliteitssysteem (conform HKZ, ISO 9001 of ISO Healthcare)
 • Instelling cliëntenraad
 • Onafhankelijke klachtencommissie
 • Klanttevredenheidsmeting
 • Interne audits
 • Management review Deze eisen worden geïntegreerd in een kwaliteitssysteem, dat in nauwe samenspraak met de organisatie wordt opgezet. Nieuwhuis Consult zet het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitale vorm voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.

Het kwaliteitssysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, toepassen nieuwe formulieren, etc.

Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het kwaliteitssysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

Begeleiding bij aanbesteding

Wanneer voldaan is aan alle kwaliteitseisen, kan de organisatie meedoen met de aanbestedingsprocedure van het zorgkantoor of gemeente. Nieuwhuis Consult kan u helpen bij de volgende aanbestedingen:

 • Wet Langdurige Zorg
 • ZorgVerzekeringsWet (ZVW)
 • WMO
 • Jeugdwet

Op de volgende onderdelen biedt Nieuwhuis Consult ondersteuning:

 • Check inkoopdocumenten en adviseren hoe hier aan te voldoen;
 • het schrijven van een ondernemingsplan;
 • inrichting automatisering voor declaraties (iWLZ, iZVW, iJGZ, iWMO;
 • opstellen offerte op basis van de inkoopbrief / aanbestedingsdocumenten zorgkantoor;
 • het maken van productieafspraken met het zorgkantoor;
 • procesbegeleiding en coaching van directie en bestuurd in het gehele proces.

Samengevat

 • Ondersteuning bij toetreding Zorg in Natura
 • van PGB naar WLZ, ZVW, Jeugdwet, WMO
 • deskundig advies en begeleiding van onze specialisten

Nieuwhuis Consult helpt organisaties bij voldoen aan de eisen van Zorg in Natura en certificering conform ISO 9001 of HKZ. Wilt u meer informatie? Vult u dan het contactformulier in of bel ons op 0541-661024.

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Van PGB naar Zorg in Natura