Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

BRL 6000 Certificering

BRL 6000 Certificering

Wat is BRL 6000?

BRL 6000, voorheen BRL 6001, geldt voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties binnen verschillende vakdisciplines. De BRL 6000 borgt de aanleg en onderhoud van installaties, zodat de gebruiker een kwalitatief goede veilige installatie krijgt en houdt. BRL 6000 stelt regels voor de installateur zodat werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd en gecontroleerd worden. zoals overeengekomen met de opdrachtgever. De BRL 6000 certificering garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties door aantoonbaar te maken dat aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan. Aan de hand van dergelijke KOMO certificering zijn opdrachtgevers verzekerd dat de wettelijke vereiste kwaliteit wordt geboden door het gecertificeerde installatiebedrijf.

BRL 6000 indeling

  • een algemeen deel 6000-00, inhoudende alle eisen die aan de te certificeren organisatie en de betrokken certificatie-instelling worden gesteld, ongeacht de certificatieregeling waarvoor het bedrijf wenst te worden gecertificeerd.
  • en een groot aantal bijzondere delen 6000-01 t/m 18, inhoudende alle materiespecifieke eisen met betrekking tot het onderwerp van certificatie.

Deelgebieden BRL 6000

U kunt als als installatiebedrijf kiezen om één of meerdere van de volgende deelgebieden te laten certificeren: Elektriciteit (3 deelgebieden); Gas, water en waterafvoer (8 deelgebieden); Klimaatinstallatie (2 deelgebieden); Energieomzetting (4 deelgebieden); Onderhoud en beheer van installaties (1 deelgebied).

BRL 6000 stappenplan

Om een BRL 6000-systeem op te zetten hoeft u niet opnieuw het “wiel” uit te vinden. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in de installatietechniek. Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het BRL 6000-certificaat:

Stap 1. Nulmeting en plan van aanpak

Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de BRL 6000 en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Op basis van de nulmeting wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het BRL 6000-certificaat te behalen.

Stap 2. Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.

Stap 3. Instructie personeel

Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en de toepassing procedures.

Stap 4. Implementatie

Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.

Stap 5. Proefaudit

Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

Informatie aanvragen

Over het adviestraject BRL 6000 Certificering

[recaptcha]