Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

BRL 7000

BRL 7000

BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van bodemsanering. De richtlijn staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico’s in het werkproces en aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken in de aannemerij. In de beoordelingsrichtlijn staat hoe een organisatie taken en verantwoordelijkheden verankert in zijn kwaliteitssysteem.

De BRL 7000 heeft als uitgangspunt dat de aannemer medeverantwoordelijk is voor informatie, organisatie en controle bij de uitvoering van de sanering. In de richtlijn en de daarbij behorende protocollen worden een aantal minimumeisen gesteld waaraan de aannemer moet voldoen.

Bij deze BRL behoren 4 protocollen:

  • SIKB-protocol 7001: sanering landbodem met conventionele methoden
  • SIKB-protocol 7002: sanering landbodem met in-situ methoden
  • SIKB-protocol 7003: ingrepen in de waterbodem en waterbodemsanering
  • SIKB-protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Relatie met SIKB BRL 6000

De beoordelingsrichtlijnen 7000 en 6000 hebben een directe relatie met elkaar. Wanneer er sprake is van bodemsanering, wordt er immers toezicht gehouden door een milieukundige begeleider. Nieuwhuis Consult raadt u aan om beide regelingen naast elkaar te gebruiken.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

Informatie aanvragen

Over het adviestraject BRL 7000

[recaptcha]