Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Aanbesteding Wet Langdurige Zorg – WLZ (Zorgkantoor)

Contractering WLZ

Wilt u in 2020 zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leveren als hoofdaannemer van een zorgkantoor? Dan is het zaak uw aanbesteding in orde te maken. Nadere informatie over de begindatum van aanmelden en de verdere procedure vindt u op de websites van de zorgkantoren.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

WLZ en WTZI

Om voor een nieuw budget voor zorg in Natura in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de inkoopeisen van het zorgkantoor. Deze inkoopeisen worden in de periode mei-juni gepubliceerd door de zorgkantoren. Een belangrijke eis om mee te kunnen doen met de aanbesteding is de WTZI-toelating, ofwel WTZI-erkenning (WTZI = Wet Toelating Zorginstellingen).

Aanbesteding

Nieuwhuis Consult kan u helpen om aan alle eisen van WTZI en Zorgkantoor te voldoen en de aanbestedingsdocumenten voor u uitwerken of hierin begeleiding bieden. Voor nieuwe aanbieders is het extra moeilijk om voor een WLZ budget bij het Zorgkantoor in aanmerking te komen. Er zijn vele nieuwe aanbieders en hiervan worden slechts enkelen toegelaten. We helpen u om een kwalitatief goede aanbesteding op te stellen die onderscheidend is en meer kans maakt om te worden gehonoreerd.

Welke ondersteuning kan Nieuwhuis Consult u bieden bij toetreding tot de WLZ-ZIN:

 • ondersteuning bij WTZI-erkenning;
 • certificering kwaliteitssysteem conform ISO 9001, HKZ of ISO Healthcare
 • begeleiding bij contractering/ aanbesteding bij Zorgkantoor

In het kort

 • Contractering Wet Langdurige Zorg bij Zorgkantoor
 • Te combineren met WTZI
 • Advies en begeleiding van onze specialisten in de zorg
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

WLZ Wet Langdurig Zorg nader belicht

De Wet langdurige zorg (WLZ) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). Deze nieuwe volksverzekering is de opvolger van de AWBZ. De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de WMO (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.

Mensen hebben aanspraak op zorg vanuit de WLZ als zij vanwege een:

 • somatische aandoening of beperking
 • psychogeriatrische aandoening of beperking
 • verstandelijke handicap
 • lichamelijke handicap
 • zintuiglijke handicap

Blijvend behoefte hebben aan:

 • permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel;
 • 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat de cliënt, om ernstig nadeel te voorkomen;
 • door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname bij zelfzorg nodig heeft;
 • door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft

De zorg kan uit de volgende elementen bestaan:

 • Verblijf in een instelling
 • Overbruggingszorg
 • Partneropname
 • Hotelmatige diensten
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • Behandeling (inclusief medische zorg van algemene aard)
 • Vervoer voor begeleiding of behandeling.

De zorg kan in natura mét verblijf worden geleverd of zónder verblijf, middels een volledig pakket thuis (VPT) of als persoon gebonden budget (PGB).

WTZI Erkenning

Een WTZI toelating is nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI.

Door het aanvragen van een WTZI erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitssysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten (cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZI erkenning is dus niet vrijblijvend.

Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

 • uw WTZI toelating bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of als startende instelling)
 • advies over de gevolgen van de WTZI
 • het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
 • instelling cliëntenraad, klachtencommissie en raad van toezicht of raad van commissarissen
 • invoering van de zorgbrede governance code

Begeleiding bij contractering WLZ bij Zorgkantoor

Op de volgende onderdelen biedt Nieuwhuis Consult ondersteuning bij de aanbesteding WLZ bij het Zorgkantoor:

 • Check inkoopdocumenten en adviseren hoe hier aan te voldoen;
 • het schrijven van een ondernemingsplan aansluitend bij de inkoopeisen;
 • inrichting digitaal berichtenverkeer conform iZVW (voorheen AZR);
 • opstellen offerte op basis van de inkoopbrief / aanbestedingsdocumenten zorgkantoor;
 • het maken van productieafspraken met het zorgkantoor;
 • procesbegeleiding en coaching van directie en bestuur in het gehele proces;
 • begeleiding bij certificering ISO 9001, HKZ of ISO Healthcare Met de ervaring van Nieuwhuis Consult vergroot u uw kansen op een succesvolle contractering. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Samengevat

 • Contractering Wet Langdurige Zorg bij Zorgkantoor
 • Te combineren met WTZI
 • Advies en begeleiding van onze specialisten in de zorg

Interesse? Vraag ons om nadere informatie via info@nieuwhuisconsult.nl, telefoonnummer 0541-661024 of vraag een offerte aan.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Aanbesteding Wet Langdurige Zorg – WLZ (Zorgkantoor)