Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

SCIOS-certificering

SCIOS-certificering

SCIOS-certificering

De SCIOS-regeling is gebaseerd op de wettelijke eisen ten aanzien van milieu, veiligheid en rendement. De regeling bevat alle elementen uit de NEN ISO 9001 en is aangevuld met specifieke eisen ten aanzien van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties.

Achtergrond SCIOS-certificering

De laatste jaren is de regelgeving op het gebied van stookinstallaties nogal aan verandering onderhevig. Om veiligheids- en milieuaspecten nog beter beheersbaar te krijgen, worden er steeds strengere eisen aan onderhoud en inspectie gesteld. Voorheen was er op het gebied van onderhoud en inspectie geen wettelijke regeling. Gasstookinstallaties groter dan 130kW dienden vierjaarlijks (tot 660 kW) dan wel tweejaarlijks, vanaf 660 kW, te worden geïnspec-teerd door een door EnergieNed erkend inspectie bedrijf. In eerste instantie werd dit bijna alleen door de Energiebedrijven uitgevoerd, maar enerzijds door de privatisering van de energiesector en anderzijds door marktwerking, ontstonden er naar verloop van tijd steeds meer particuliere inspectie bedrijven. De inspecties moesten wel onafhankelijk van het onderhoud worden uitgevoerd. Om de kwaliteit van het onderhoud en inspecties te waarborgen, wilde de overheid, gesteund door diverse branche verenigingen een stap verder gaan. Het uitgangspunt werd dat installaties volgens vaste richtlijnen dienen te worden onderhouden. De regeling als wel de beheersing hiervan wordt geregeld door de SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties.) Het SCIOS stelt niet alleen eisen aan het onderhoud en inspectie, maar ook aan de opleiding en organisatie van een bedrijf. Er zijn een zestal scopes waarvoor het installatiebedrijf zich kan laten certificeren.

Werkwijze SCIOS-certificering

Nieuwhuis Consult adviseert en begeleidt bedrijven die volgens de SCIOS-regeling gecertificeerd willen worden.

Aanpak Nieuwhuis Consult

Om aan de eisen van de SCIOS-regeling te voldoen hoeft u niet opnieuw het “wiel” uit te vinden. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in de installatietechniek en op het gebied van de Regeling Brandmeldinstallaties. Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het certificaat Branddetectie:

  1. Nulmeting en plan van aanpak Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de SCIOS-Regeling en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het SCIOS-certificaat te behalen.

  2. Kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.

  3. Instructie personeel Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en procedures in een tweetal sessies.

  4. Implementatie Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.

  5. Proefaudit Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over het adviestraject SCIOS-certificering

[recaptcha]