Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

CE-markering

CE-markering

De Europese commissie stelt richtlijnen op het gebied van productveiligheid vast in de vorm van de CE-markering. CE staat voor Conformité Européene is een merkteken dat een product voldoet aan de minimale (veiligheids)eisen uit de diverse richtlijnen. Zo zijn er onder andere de volgende richtlijnen:

 • Machinerichtlijn;
 • Laagspanningsrichtlijn;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Speelgoedrichtlijn.

Achtergrond CE-Markering

Elke machine dient te voldoen aan de in de Machinerichtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. De CE-markering is voor machines in 1995 van kracht geworden en wordt in principe door de fabrikant aangebracht (of de importeur als de machine van buiten de Europese Unie is geïmporteerd). Pas als de machine voldoet mag CE-markering worden aangebracht. De fabrikant is uiteraard aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

CE-markering met Nieuwhuis Consult

De volgende 7 stappen dienen te worden doorlopen, voordat CE-markering kan worden aangebracht:

 • Nulmeting
 • Vaststellen van de systeemgrenzen en alle gebruiksvariaties
 • Risicobeoordeling
 • Gebruikershandleiding
 • Technisch constructiedossier
 • Verklaring van overeenstemming volgens bijlage IIA of IIB.
 • CE-markering aanbrengen

Nieuwhuis Consult biedt u de complete begeleiding tot CE-markering volgens bovenstaand stappenplan.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over het adviestraject CE-markering

[recaptcha]