Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers in uw organisatie. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor alle typen bedrijven: voor zowel profit, non-profit, dienstverlening als industrie. De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

Vanaf trede twee is certificering mogelijk. De treden geven de mate van veiligheidsbewust zijn aan binnen de organisatie.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

De vijf treden van de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder kent vijf treden:

1. Pathologisch

In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst gedrag en wordt derhalve ook niet beloond.

2. Reactief

Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk.

3. Berekenend

Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.

4. Proactief

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen.

5. Vooruitstrevend

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend.

In het kort

 • Veiligheidsladder trede 1 t/m 5
 • Veiligheidsbewustzijn en veilig handelen
 • Advies en ondersteuning bij certificering vanaf trede 2
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Certificering

De certificering is gebaseerd op de zes belangrijke bedrijfsaspecten welke juist inrichting moeten zijn:

  1. Leiderschap en betrokkenheid
  1. Beleid en strategie
  1. Organisatie en opdrachtnemers
  1. Werkplek en procedures
  1. Afwijkingen en communicatie
  1. Audits en statistieken

Nieuwhuis Consult ondersteunt u graag bij de juiste inrichting van deze aspecten om zo te voldoen aan de Veiligheidsladder.

De voordelen van de Veiligheidsladder

 • Toepasbaar in elke type bedrijf: van non-profit, profit, dienstverlening tot industrie.
 • Verbeteren van de veiligheidscultuur en verhogen bewustwording bij medewerkers
 • Terugdringen ongevallen en gevaarlijke situaties
 • Inzicht in de veiligheidscultuur binnen uw organisatie
 • Inventarisatie door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche
 • Maatwerk aanpak aan de hand van de nulmeting
 • Certificeerbaar, keuze van niveau/ trede is aan u
 • Praktische rapportage met plan van aanpak, op maat voor uw organisatie, met realistische adviezen.

Stappenplan Veiligheidsladder

Wilt u voldoen aan de veiligheidsladder? Nieuwhuis Consult ondersteunt graag bij het behalen van de door u gewenste trede op de ladder. Dit doen we als volgt:

1. Nulmeting en plan van aanpak

Door middel van een nulmeting wordt de veiligheidscultuur binnen uw organisatie getoetst en geanalyseerd. Er wordt gekeken in hoeverre de veiligheid van uw werknemers is ingebed in de organisatie. Er wordt inzicht verkregen in de huidige stand van zaken ten opzichte van de eisen aan de zes bedrijfsaspecten vanuit de Veiligheidsladder. De nulmeting is opgebouwd volgens het certificeringsschema van de Veiligheidsladder. De nulmeting geeft onder andere inzicht in uw organisatie en de eisen die de Veiligheidsladder voor de desbetreffende trede stelt.

De analyse geeft aan op welk onderdeel de organisatie nog niet conform de te gewenste trede is. Ook wordt per bedrijfsaspect de verbeterpunten weergeven in een van de zes thema’s: leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie, organisatie en opdrachtnemers, werkplek en procedures, afwijkingen en communicatie en audits en statistieken.

Uit de nulmeting komt een plan van aanpak om de gewenste trede te behalen. In het plan van aanpak worden verdere acties vastgelegd voor het vervolg van het traject en de uiteindelijke voorwaarden voor het behalen van het gewenste niveau van uw veiligheidscultuur (en de certificering).

2. Implementatie

Tijdens deze fase zullen de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak in de organisatie worden geïmplementeerd. Belangrijke aspecten hierbij zijn het creëren van bewustwording en draagvlak bij de medewerkers en het bewaken van de voortgang van de implementatie. Nieuwhuis Consult ondersteunt en begeleidt bij deze fase. Hierbij kan gedacht worden aan het (beter) inrichten van V&G-overlegmomenten, ondersteuning bij presentaties veiligheidsbewustzijn/toolboxen, vertaling van procesrisico’s in concrete werkinstructies, ondersteunen bij het opzetten/verbeteren van een incidenten meldingssysteem- en -registratie, werkplekinspecties, audits en competentiemanagement.

3. Proefaudit

Nadat de nieuwe werkwijzen, documenten zijn ingevoerd en alle medewerkers op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe werkwijzen, voert de consultant een proefaudit uit op basis van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten vanuit de Veiligheidsladder. Deze audit is een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Bij een positieve beoordeling van de proefaudit, wordt een certificerende instantie uitgenodigd.

4. Certificering

Wanneer u klaar bent voor de certificering van de Veiligheidsladder, schakelen wij een onafhankelijke certificerende instantie in. De certificerende instantie is door NEN bevoegd verklaard om als onafhankelijke derde partij een ladderbeoordeling te doen en op basis daarvan een Veilig Bewust Certificaat uit te reiken.

Na het doorlopen van dit stappenplan heeft u goed zicht op de Veiligheidscultuur binnen uw organisatie en de te nemen acties om de Veiligheidscultuur te verhogen. De verbeteracties worden geïnventariseerd door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche. Aan de hand van een nulmeting en het actieplan kunt u het gewenste niveau op de Veiligheidsladder bereiken.

Samengevat

 • Veiligheidsladder trede 1 t/m 5
 • Veiligheidsbewustzijn en veilig handelen
 • Advies en ondersteuning bij certificering vanaf trede 2

Onze aanpak is altijd maatwerk. De kosten van dit traject zijn afhankelijk van de werkzaamheden in de implementatie fase, de grootte van de organisatie en het aantal te bezoeken locaties. Neem contact op voor een vrijblijvend prijsvoorstel via 0541-661024 of mail naar info@nieuwhuisconsult.nl.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Veiligheidsladder