Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

ISO 14001: 2015 certificering

Milieumanagementsysteem ISO 14001:2015 certificering

ISO 14001:2015 is bij uitstek geschikt voor organisaties die de aandacht voor milieu-aspecten een vaste plaats willen geven in hun bedrijfsvoering. Kortom, met een ISO 14001-systeem geeft u een signaal naar uw omgeving dat u het milieu echt serieus neemt. Met het ISO 14001 certificaat maakt u het bovendien aantoonbaar.

De ISO 14001:2015 norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Het doel van ISO 14001:2015 is om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten die de organisatie belast en de maatregelen die de organisatie neemt om deze belasting te beheersen of te reduceren. In de praktijk blijkt dat een goed inzicht in de milieurisico’s en de juiste beheersmaatregelen leiden tot kostenbesparing binnen de organisatie. Een goed milieumanagementsysteem levert dus voordelen op!

Nieuwhuis Consult brengt de relevante milieuaspecten en de mogelijke beheersmaatregelen graag met u in kaart door het opzetten van een milieumanagementsysteem voor uw organisatie.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Waarom ISO 14001?

Een milieumanagementsysteem draagt bij aan duurzame ontwikkeling binnen de organisatie. Met een milieumanagementsysteem draagt de organisatie bij aan de bescherming van milieu door de nadelige milieueffecten te voorkomen en tegen te gaan. Denk aan: emissies, afval en afvalwater te verminderen.

Een goed milieumanagementsysteem levert u de volgende kansen op:

 • Milieudoelstellingen behalen en prestaties verbeteren;
 • Kostenbesparing door financiële en operationele voordelen.
 • Het voorkomen van nadelige milieu effecten leidt in de praktijk veelal ook tot kostenbesparing.
 • Minimalisering van het risico van uw milieuaansprakelijkheid;
 • Verbetering van het imago in de ogen van uw klanten, partners en anderen;
 • Verzekerd te zijn dat u aan alle eisen van uw klanten en de autoriteiten voldoet;
 • De mogelijkheid om milieu informatie aan relevante belanghebbende te communiceren.

Vanaf september 2015 is de nieuwe versie van de ISO 14001 norm geïntroduceerd. Nieuwhuis Consult heeft de verschillen van ISO4001:2015 ten opzichte van de oude ISO14001:2004 op een rijtje gezet. Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

 • Nieuwe structuur v.d. norm (HLS - High Level Structure) De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om diverse managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.
 • Contextanalyse Inzicht krijgen in de interne en externe ‘issues’, analyse stakeholders, eisen en vaststelling compliance verplichtingen. De introductie van de begrippen risico’s en kansen
 • Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt Integratie van milieu in het strategisch beleid van de organisatie
 • Betrokkenheid stakeholders speelt een grotere rol Meer nadruk op de milieu-impact in de keten (zowel leveranciers als afnemers)
 • Kwaliteit van de milieu-informatie
  Het gebruik van prestatie-indicatoren Externe communicatie over milieuprestaties en informatie
 • Andere eisen aan de documentatie Documenten en registraties op basis van risico’s en kansen in plaats van het opstellen van verplichte procedures.
Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

In het kort

 • Milieumanagement
 • Begeleiding tot certificering
 • HLS-structuur
 • Van nulmeting tot certificering
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan opzetten milieuzorgsysteem ISO 14001:2015

Voor het opzetten en invoeren van een ISO 14001-systeem wordt allereerst de huidige milieusituatie in kaart gebracht, middels een nulmeting. Deze informatie dient als basis voor het opstellen van milieubeleid en de daaruit voortkomende concrete milieudoelstellingen en beheersmaatregelen. Daarna worden de specifieke kwaliteitseisen (interne audits/management review) uit de ISO 14001-norm vertaald in het milieumanagement systeem.

1. Nulmeting

Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau tot ISO 14001:2015 te bereiken. De nulmeting duurt 1 à 2 dagen, inclusief rapportage en presentatie uitkomsten.

2. Opzetten van een milieumanagementsysteem

We helpen de organisatie om grip te krijgen op afval, energie, grondstoffen en brandstofgebruik. Dit doen we door het in kaart brengen van:

 • het beleid dat de directie wil voeren (doelstellingen)
 • welke producten en processen in en eigen organisatie en in de keten leiden tot een relevante aantasting van milieuaspecten
 • op welke manier de organisatie de milieuaspecten beheerst of kan beheersen. Het resultaat is een milieumanagementsysteem in combinatie met een milieuaspectenregister waarin alle relevante aspecten van milieuzorg kunnen worden bewaakt. Het systeem of handboek kan desgewenst in digitale vorm voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk.

3. Implementatie

Implementatie vraagt om bewustwording van de organisatie ten aanzien van milieuzorg en de te nemen beheersmaatregelen. Binnen de organisatie vraagt dit om een goed communicatie traject. Tevens dient er tussentijds gekeken te worden of de beheersmaatregelen het gewenste effect hebben en de doelstellingen behaald kunnen worden. Nieuwhuis Consult ondersteunt in deze fase middels training en begeleiding van leidinggevenden.

4. Certificering

Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het milieumanagementsysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

Nieuwhuis Consult biedt uw bedrijf totale ondersteuning bij het opzetten van een ISO 14001:2015 milieuzorgsysteem.

U bent reeds ISO 9001 of 14001:2004 gecertificeerd?

Gefeliciteerd! Dan heeft u de basis voor het ISO 14001-systeem al liggen. Het is logisch dat het voor u te volgen traject aanzienlijk korter zal zijn. Op basis van een QuickScan ISO14001 herschrijven wij uw bestaande handboek/ kwaliteitssysteem om aan de eisen uit de ISO14001 te voldoen. Dit handboek spreekt onze consultant met u door, waarna eventuele kleine aanpassingen in het handboek worden doorgevoerd en het systeem in principe certificeerbaar is.

Samengevat

 • Milieumanagement
 • Begeleiding tot certificering
 • HLS-structuur
 • Van nulmeting tot certificering

Begeleiding van nulmeting tot ISO 14001 certificering. Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel 0541-661024

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ISO 14001: 2015 certificering