Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Van MDD naar MDR (Medical Devices Regulations)

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Van MDD naar MDR (Medical Devices Regulations)

Vanaf 25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan de Europese Medical Devices Regulation voldoen, ook medische hulpmiddelen die al jaren op de markt zijn. Hierin zullen strengere regels gelden voor de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen.

Gevolgen voor fabrikanten en distributeurs van medische hulpmiddelen

Als voor een medisch hulpmiddel een certificaat van een aangemelde instantie (Notified Body) is vereist, dan vervallen de certificaten van de huidige Medische Hulpmiddel Richtlijnen bij het ingaan van de Verordening in mei 2020.

Verder verliezen de Notified Bodies de bevoegdheid om certificaten te verlenen en moeten ze die opnieuw aanvragen bij de overheid. Pas als dit aanvraagproces succesvol is afgerond, kunnen aangemelde instanties certificaten onder de nieuwe Verordening verlenen. Dit kan dus problemen opleveren, aangezien verwacht wordt dat er veel Notified Bodies zullen wegvallen. Dit kan tot gevolg hebben dat je als fabrikant verplicht wordt om met andere Notified Bodies het certificatie traject te starten en afscheid moet nemen van de huidige Notified Body. De selectie van bevoegde Notified Bodies is beperkt. Advies voor fabrikanten is dan ook om nu al te beginnen met de transitie naar de MDR en contact te zoeken met Notified Bodies welke bevoegd zijn voor Medical Devices.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de MDR?

Hieronder zijn kort de 10 grootste wijzigingen opgenomen:

 1. Nog meer focus op veiligheid
  Er ligt meer nadruk op veiligheid van het product en eisen om veiligheid te waarborgen in de gehele keten. Het woord “veiligheid” verschijnt 290 keer in de MDR. De MDD gebruikt het slechts 40 keer.
 2. Meer regels en eisen
  De nieuwe verordening is vier keer langer en bevat vijf extra bijlagen dan zijn voorganger, de Medical Device Directive (MDD). De MDR bevat concretere eisen. Daarnaast zijn veel adviezen uit de huidige MEDDEV’s opgenomen als eisen.
 1. Bredere scope, fabrikanten van niet-medische apparaten worden fabrikant medische apparatuur.
  De komst van de MDR kan betekenen dat de organisatie ineens gezien wordt als fabrikant van een medical device terwijl de organisatie dit voorheen niet was. De definitie van medisch hulpmiddel is uitgebreid tot niet-medische en cosmetische apparaten die niet eerder zijn gereguleerd. Deze vallen straks wel onder de MDR. Enkele voorbeelden zijn  fabrikanten van  apparaten voor het reinigen, desinfecteren of steriliseren van medische apparaten, contactlenzen, liposuctie-apparatuur of epilatie-lasers.
 2. Striktere classificatie eisen
  Herclassificatie van veel medische hulpmiddelen naar een hogere risicoklasse en een nieuwe classificatie voor herbruikbare chirurgische apparaten waarvoor een aangemelde instantie nodig is. Dit heeft tot gevolg dat er voor huidige medische apparaten ineens andere eisen gaan gelden!
 3. Algemene veiligheids- en prestatievereisten zijn gewijzigd
  De meeste oudere medische apparaten die CE-markering hebben vanuit MDD komen te vervallen. Bestaande medical devices moeten opnieuw worden gecertificeerd volgens de nieuwe voorschriften. De oude CE is dus geen garantie voor de toekomst!
 4. Striktere eisen voor documentatie en etikettering
  De nieuwe regels vereisen dat de meeste bedrijven klinische gegevens, technische documentatie en etikettering bijwerken. De nieuwe Verordening stelt zwaardere eisen aan de bewijslast en documentatie die een fabrikant moet aanleveren, voordat hij een medisch hulpmiddel op de Europese markt mag brengen. Dit geldt ook voor de OEM-ers, importeurs en distributeurs waarvan de fabrikant gebruik maakt.
 5. Strikere eisen voor traceerbaarheid in de gehele keten
  Unieke apparaatidentificatie (UDI) wordt geïmplementeerd om apparaten te helpen volgen in de supply chain van de marktdeelnemer en is verplicht op alle labels.
 6. Striktere eisen voor het QMS voor fabrikant maar ook voor OEM-er, importeurs en distributeurs.
  Niet alleen de eisen voor het kwaliteitssysteem (QMS) voor de fabrikant zijn concreter geworden. Ook voor de OEM-ers, importeurs en distributeurs geldt, dat ze moeten aantonen te beschikken over een goedwerkend kwaliteitssysteem conform de MDR. De huidige ISO13485:2016 sluit goed aan op  de eisen die de MDR stelt aan het hebben van een kwaliteitssysteem (QMS). Het dekt een groot deel van de eisen, maar is niet sluitend. Sommige specifieke EU eisen zullen nog los geïmplementeerd moeten worden. Maar de ISO13485:2016 zorgt voor een goed dekkende basis voor de verplichte QMS.
 1. Verzwaring van de eisen die aan klinische data en PMS worden gesteld
  Fabrikanten zullen meer diepgaande klinische gegevens moeten genereren en verstrekken om de veiligheid en prestatieclaims te bewijzen, inclusief strengere equivalentiecriteria. Er zal strenger worden toegezien op de uitvoering van PMS.
 2. Alle informatie t.a.v. incidenten in relatie met medical devices worden inzichtelijk op een portaal
  Fabrikanten moeten alle incidenten, verwondingen en sterfgevallen melden op een EU-portaal dat relevante gegevens centraliseert, zodat patiënten toegang hebben tot meer veiligheidsgerelateerde informatie.

De overgang van MDD naar MDR

Alle medische hulpmiddelen zullen vanaf 2020 moeten voldoen aan de nieuwe eisen en aangemeld moeten worden in de Europese databank Eudamed om verkocht te kunnen worden. Kortom er zijn veel wijzigingen welke geïmplanteerd moeten worden. Geadviseerd wordt om een impactanalyse uit te voeren op  de huidige portefeuilles van de gefabriceerde medical devices om aan de gewijzigde eisen te voldoen. Een start kan gemaakt worden door:

Ondernemingen die een transitie ondergaan, zullen de kernprocessen onder de loep moeten nemen, inclusief de kwaliteitsborging, risicobeheer en verwachtingen na de markt. Deze moeten zorgvuldig worden beoordeeld, gepland en bijgewerkt om opnieuw te implementeren in overeenstemming met nieuwe vereisten. Overweeg te gaan voor een ISO13485:2016 systeem, dit is een goede basis om grotendeels al te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die gesteld worden.

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom