Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Wat betekent de versie ISO 14001:2015 voor uw organisatie?

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we de wijzigingen toe.

Nieuwe versie ISO 14001:2015 milieumanagementsysteem

In september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd en vanaf september 2018 is deze nieuwe versie de enige geldende versie. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen.
Voor alle organisaties die voldoen aan de eisen van ISO 14001 geldt dat zij per september 2018 moeten voldoen aan de nieuwste versie ISO 14001:2015. Dit betekent voor organisaties met een ISO14001:2004 certificaat dat zij drie jaar de tijd hebben gehad om hun milieumanagementsysteem om te zetten naar de eisen van versie 2015.

Wat zijn de verschillen?

Nieuwhuis Consult werkt al enige tijd volgens de versie 2015 en heeft de verschillen van ISO 14001:2015 ten opzichte van ISO 14001:2004 op een rijtje gezet. Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

 • Nieuwe structuur van de norm (HLS)
  HLS staat voor High Level Structure. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem dat geldt voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om diverse managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.
 • Uitvoeren van een context- en stakeholdersanalyse 
  Het is in de nieuwe versie van belang om inzicht krijgen in de interne en externe  risico’s en kansen. De introductie van de begrippen risico en kans is nieuw. Een analyse van de omgeving van de organisatie en haar stakeholders kan helpen om de eisen en verplichtingen beter vast te stellen.
 • Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt 
  Dit betekent dat er een integratie van milieu is in het strategisch beleid van de organisatie.
 • Betrokkenheid stakeholders speelt een grotere rol 
  Er ligt meer nadruk op de milieu-impact in de gehele keten (zowel leveranciers als afnemers).
 • De inventarisatie van milieuaspectenregister moeten verder gaan dan alleen de interne organisatie processen. 
  Tevens vereist dit meer externe communicatie over milieuprestaties naar stakeholders toe.
 • Kwaliteit van de milieu-informatie  
  Het gebruik van prestatie-indicatoren wordt nadrukkelijker aangezet.
 • Andere eisen aan de documentatie
  Documenten en registraties dienen te worden gehanteerd of opgesteld op basis van risico’s en kansen in plaats van het opstellen van verplichte procedures. Dit betekent een vermindering van papierwerk en procedures.
Ons advies is voor reeds gecertificeerde organisaties om:
• Een nulmeting ISO4001:2015 uit te voeren om zo de noodzakelijke veranderingen in de organisatie te identificeren.  Denk hierbij aan: training, aanpassing basis documenten van het huidige managementsysteem of nieuwe milieuaspecten die de organisatie aan doet.
• De  inschatting van milieu impact in de gehele keten opnieuw in kaart te brengen en een overweging te maken voor nieuwe beheersmaatregelen.
Nieuwhuis Consult kan u helpen om de aanpassingen voor uw organisatie in kaart te brengen middels een nulmeting/quick ISO14001:2015  en/of een update van het milieuaspectenregister (MAR).
Heeft u behoefte aan totale ondersteuning bij een geheel nieuw milieumanagementsysteem volgens de  ISO14001:2015 norm? Nieuwhuis Consult is u graag van dienst bij de ondersteuning van het opzetten van een ISO14001:2015  milieumanagementsysteem. 

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom