Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Milieu-RIE

Milieu-RIE

Milieu-RIE

Milieuzorg is HOT. Veel bedrijven zijn bezig met het inventariseren en verbeteren van milieuaspecten. Buiten dat het tegenwoordig ook steeds meer gevraagd wordt door afnemers, zijn er vaak ook interessante kostenbesparingen te realiseren. Een gezonde aandacht voor het milieu wordt door klanten ook positief gewaardeerd. De milieu-RI&E dient als beginpunt voor bedrijven om een invulling teven aan hun milieubeleid en milieuzorgsysteem.

Achtergrond Milieu-RIE

Een Milieu Risico-inventarisatie en –evaluatie (milieu-RI&E) geeft een inzicht in de relevante milieuaspecten van de organisatie, alsmede de mate waarin de zorg voor het milieu op dit moment is geregeld. Bij het opnemen van de Milieu-RI&E zal gekeken worden in hoeverre wordt voldaan aan de vigerende milieu wet- en regelgeving. In de nieuwe VCA norm wordt een inventarisatie van milieuaspecten en risico’s geëist.

Het doel van de Milieu Risico Inventarisatie en –Evaluatie is:

  • Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de organisatie voldoet aan milieu wet- en regelgeving
  • Het verkrijgen van algemeen inzicht in de mate zorg voor het milieu aandacht krijgt in de organisatie
  • Het formuleren van maatregelen om milieurisico’s te elimineren en beheersbaar te maken
  • Het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van het milieubeleid

Werkwijze Milieu-RIE

Nieuwhuis Consult hanteert bij het uitvoeren van de Milieu-RI&E de volgende werkwijze:

  • Inventarisatie en bestudering van de vigerende milieuwet- en regelgeving voor uw organisatie
  • Onderzoek naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van milieuzorg
  • Interview medewerkers
  • Evalueren en beoordelen van de geconstateerde milieu risico’s
  • Opstellen van een Plan van Aanpak om de milieurisico’s te beheersen
  • De resultaten van de Milieu-RI&E worden vastgelegd in een duidelijke en overzichtelijke rapportage

Met de Milieu-R&E rapport krijgt u een duidelijk beeld van uw milieuaspecten en de mogelijke verbeterpunten op het gebied van milieuzorg.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Milieu-RIE

[recaptcha]