Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

NEN 1090-1 Certificering

NEN 1090-1 Certificering

CE- markering van staalconstructies

Onlangs is zijn de NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 opnieuw vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat vanaf 1 juli 2014 alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Dat betekent dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet kunnen leveren maar ook alle toeleveranciers.

Voor wie is de NEN 1090 geschikt?

De NEN1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken. Bovendien is de NEN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus. Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies onder CE op de markt te worden gebracht.

De EN 1090-1 beschrijft de voorwaarden waar een productie beheersingsproces aan moet voldoen om aan een fabrikant een certificering te kunnen verstrekken die hem het recht geeft om een CE-markering aan stalen of aluminium componenten of bouwpakketten voor draagconstructies te verbinden.

Stappenplan NEN 1090

Om aan de NEN 1090-1 te voldoen hoeft u niet opnieuw het “wiel” uit te vinden. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring op dit gebied. Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het NEN 1090-certificaat:

  1. Nulmeting en plan van aanpak Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de NEN 1090 en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Wanneer reeds een kwaliteitssysteem aanwezig is conform ISO 9001, dan wordt al aan diverse eisen voldaan. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om te voldoen aan de NEN 1090.

Belangrijke onderdelen van de nulmeting: In hoeverre voldoet het huidige gedocumenteerde managementsysteem aan de eisen van het te realiseren FPC-systeem (Factory Production Control) Aanwezigheid benodigde geschoolde medewerkers Aanwezigheid Procedures en werkinstructies Staat en onderhoud lasapparatuur Kalibratie las- en hulpapparatuur Opslag lastoevoegmaterialen

  1. FPC-systeem handboek Het FPC-systeem handboek verzorgen wij desgewenst geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.

  2. Instructie personeel Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en procedures in een tweetal sessies.

  3. Implementatie Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het FPC-systeem en andere maatregelen die uit de nulmeting naar voren zijn gekomen.

  4. Proefaudit Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk, middels uitvoering van een proefaudit. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.

U bent reeds ISO 9001 gecertificeerd?

Gefeliciteerd! Dan heeft u de basis voor de NEN 1090 al liggen. Het is logisch dat het voor u te volgen traject aanzienlijk korter zal zijn. Op basis van een Quick scan herschrijven wij uw bestaande handboek om aan de eisen uit de NEN 1090 te voldoen. Dit handboek spreekt onze consultant met u door, waarna eventuele kleine aanpassingen in het handboek worden doorgevoerd en het systeem in principe certificeerbaar is.

Kosten

Wij bieden u complete begeleiding volgens de bovenstaande stappenplannen. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een op maat gesneden offerte.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

Informatie aanvragen

Over het adviestraject NEN 1090-1 Certificering

[recaptcha]