Prestatieladder Socialer Ondernemen

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Eindelijk is er een meetinstrument waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.Het concept van deze zogenoemde Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een ‘meetlat’, die is ontwikkeld door TNO. Dat de sociale bijdrage gemeten kan worden, is heel belangrijk. Veel bedrijven praten erover, soms uit pr- en marketingoverwegingen, vaak uit echte betrokkenheid (MVO). Doordat overheden steeds vaker social return toepassen in hun inkoop- aanbestedingsbeleid, is het belangrijk dat bedrijven kunnen laten zien in welke mate zij socialer ondernemen.

Een uniforme manier om alle bedrijven te vergelijken en kijken wie er echt werk van maakt, was er tot nu toe nog niet. De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het eerste en enige objectieve meetinstrument die de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt.

Een belangrijke eigenschap van de ladder is de ketenstimulering. Bedrijven met een erkenning en (toekomstige) opdrachtgevers gaan meer inkopen bij bedrijven die ook een erkenning hebben. Andere bedrijven zullen aansluiten om geen achterstand op te lopen. Op deze manier zal de Prestatieladder uiteindelijk leiden tot:

  • meer duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • meer bedrijven die socialer ondernemen;
  • erkenning en grotere zichtbaarheid van deze bedrijven;
  • hulpmiddel voor overheden bij het sociaal aanbesteden (social return bij inkoop).

Achtergrond Prestatieladder Socialer Ondernemen

Nederland telt veel bedrijven die bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij nemen bijvoorbeeld jonggehandicapten of bijstandsgerechtigden in dienst, creëren leerwerkplekken of kopen producten/diensten van een sociale werkplaats in. Een landelijke erkenning van hun sociale bijdrage kan deze bedrijven veel opleveren. Ook overheden kunnen er gebruik van maken in het kader van social return bij inkoop. TNO heeft daarom samen met toonaangevende bedrijven en Stichting In Return Nederland de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. Het zichtbaar maken en erkennen van de mate waarin bedrijven sociaal zijn, is complex. Aanleiding voor TNO, een aantal SW-bedrijven en de Stichting In Return Nederland om een project te starten voor het ontwikkelen van een landelijke Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Samen met zeven toonaangevende bedrijven en organisaties is er gewerkt aan een methode die transparant en betrouwbaar is en weinig extra administratie met zich meebrengt. De PSO wordt al sinds december 2011 in twee rondes uitgetest en aangepast. De eerste test vond plaats bij de zeven deelnemende bedrijven in het project. De tweede bij een andere groep van bedrijven (ook midden- en kleinbedrijf).

Social Return on Investment

Social return betekent: het maken van een afspraak in aanbestedingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen. De afspraak geldt voor de duur van de aanbesteding. De sociale bijdrage die bedrijven al leveren is meestal (nog) geen factor die daarbij meeweegt. Een instrument om deze bijdrage zichtbaar te maken kan daar verandering in brengen en tevens dienen als hulpmiddel bij social return.

Waarom willen bedrijven meedoen? Met de PSO kunnen bedrijven laten zien wat zij doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie te laten werken. Voor de bedrijven die opdrachten verkrijgen door social return bij inkoop is het belangrijk dat de sociale bijdrage(n) die zij al leveren daarbij ook gaat meewegen. Voordelen zijn verder de positieve PR en het marketingvoordeel dat een (h)erkenning op kan leveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het stimuleren van andere bedrijven om socialer te ondernemen (ketenstimulering) zijn ook motieven voor deelname. De bedrijven willen het aantal inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland vergroten.

Stimulerende werking De PSO is geschikt voor grote en kleine bedrijven en toepasbaar in alle sectoren. De toetsing gebeurt op basis van kwantitatieve resultaten (feitelijke plaatsingen en sociale inkoop) én op basis van de kwalitatieve aspecten die van belang zijn (passend werk, integratie, functioneren/ ontwikkeling en begeleiding). In samenwerking met de projectgroep is een normering bepaald.

De PSO erkent verschillende stadia van socialer ondernemen: van aspirant tot koploper. De ladderbenadering stimuleert bedrijven om te onderzoeken of de prestaties omhoog kunnen.

Zowel het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als het inkopen of uitbesteden bij andere sociale bedrijven wordt onderdeel van de PSO. Zo worden ook andere bedrijven gestimuleerd om socialer te gaan ondernemen. Bijkomend voordeel is dat de PSO ook gebruikt kan worden in sectoren waar weinig mogelijkheden zijn voor directe werkplekken, maar wel voor sociaal inkopen.

Initiatiefnemers PSO

De initiatiefnemers voor de PSO zijn TNO, Stichting In Return Nederland en zeven SW-bedrijven: WNK, Caparis, Delta, Soweco, Pantar, Lander en de Diamantgroep. De PSO wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met deze initiatiefnemers én zeven toonaangevende bedrijven uit verschillende sectoren: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre Ziekenhuizen en Asito.

Sociale bedrijven zijn, veel meer dan andere bedrijven, gericht op duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bedrijven worden op dit moment onvoldoende herkend en erkend voor hun bijdrage aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen.

Met deze landelijke methode kan objectief worden bepaald welke bijdrage een bedrijf levert aan de werkgelegenheid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project ging eerder van start als Keurmerk Sociaal Ondernemen en Keurmerk Socialer ondernemen.

Advies bij Prestatieladder Socialer Ondernemen

Bedrijven die klaar willen zijn voor het keurmerk Socialer Ondernemen kunnen daar nu al mee beginnen. Aan de hand van een nulmeting bepaalt Nieuwhuis Consult in hoeverre u al voldoet een de eisen van het Prestatieladder Socialer Ondernemen, zodat u aan de slag kunt. In het implementatietraject ondersteunt Nieuwhuis Consult met advies en training.

De eerste stap? Vul het contactformulier in onder "meer informatie" en vraag vrijblijvend een gesprek aan met één van de specialisten van Nieuwhuis Consult.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Prestatieladder Socialer Ondernemen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap

General Manager Prince Technologies

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet

CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

Wij werken voor: