Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2 –emissie, om deze vervolgens te kunnen verminderen. De reductie van CO2-uitstoot kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs. Hiernaast kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden. Zo is met behulp van de CO2-prestatieladder een energiebesparing van 10% mogelijk binnen 1 tot 2 jaar, en een besparing van 20 tot 25% binnen 5 jaar

Achtergrond

Een CO2-prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden om de CO2 uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Deelnemers dienen ook hun leveranciers te vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie Er zijn 5 niveaus op de prestatieladder:

  • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
  • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
  • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
  • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
  • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Werkwijze

Stap 1 – Verzamelen informatie Informatie verzamelen over energieverbruik, brandstofverbruik en afval

Stap 2 – Bepalen CO2-footprint Op basis van de bij stap 1 verzamelde informatie bepalen van de CO2-footprint (gegevens invoeren in rekenmodule), e.e.a. conform Greenhouse Gas Protocol.

Stap 3 – Opstellen reductieplan Bepalen op welke onderdelen CO2-uitstoot gereduceerd kan worden, bepalen concrete en meetbare doelstellingen en uitzetten acties om doelstellingen te behalen

Stap 4 – Opstellen communicatieplan Bepalen op welke wijze u naar de buitenwereld communiceert over de prestaties m.b.t. CO2-reductie

Stap 5 – Publicatie Publiceren CO2-gegevens en -prestaties op bijv. website en/of nieuwsbrieven

Stap 6 – Actualisatie De CO2-footprint en het reductieplan dienen periodiek (bijv. per kwartaal) geactualiseerd te worden

Stap 7 – Certificering CO2-prestatieladder niveau 3 Toetsing door onafhankelijke instelling of u het gewenste niveau heeft behaald

Stap 8 – Bepalen of niveau 4 haalbaar is Bepalen of er binnen de keten (leveranciers) en/of sector initiatieven genomen kunnen worden om CO2-uitstoot te reduceren

Stap 9 – Bepalen reductieplan keten/sector Bepalen op welke onderdelen binnen de keten/sector CO2-uitstoot gereduceerd kan worden, bepalen concrete en meetbare doelstellingen en uitzetten acties om doelstellingen te behalen

Stap 10 – Certificering CO2-prestatieladder niveau 4 Toetsing door onafhankelijke instelling of u het gewenste niveau heeft behaald

Meer weten? Vul het contactformulier in of bel 0541-661024.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

Informatie aanvragen

Over het adviestraject CO2 Prestatieladder

[recaptcha]