ISO 14001:2015 is bij uitstek geschikt voor organisaties die de aandacht voor milieu-aspecten een vaste plaats willen geven in hun bedrijfsvoering.

Meer informatie

De nieuwe ISO14001:2015 norm brengt wat wijzigingen met zich mee. Beschikt uw organisatie al over een ISO 14001 milieumanagementsysteem?

Meer informatie

Met de ISO 26000 scan geeft u handen en voeten aan uw MVO-beleid.

Meer informatie

Bij het in kaart hebben van de milieubelasting speelt de CO2 footprint een toenemende rol van betekenis.

Meer informatie

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2 –emissie, om deze vervolgens te kunnen verminderen.

Meer informatie

Afvalpreventie leidt tot een zuinig gebruik van grond- en hulpstoffen.

Meer informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving.

Meer informatie

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor de beheersing van de milieubelasting van haar activiteiten.

Meer informatie

Sinds 2012 zijn alle lidstaten van Europa gebonden aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ook wel Energy Efficiency Directive of EED.

Meer informatie

Met het FSC keurmerk kan een organisatie in de sector voor hout en papier aantonen dat er duurzaam wordt geproduceerd.

Meer informatie

Eindelijk is er een meetinstrument waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Meer informatie

Energieverbruik is voor veel bedrijven een aanzienlijke kostenpost, die echter vaak als onvermijdelijk wordt gezien.

Meer informatie

Informatie aanvragen

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remco Vriesema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

Wij werken voor: