Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Koude RI&E Brandweer

Koude RI&E Brandweer

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is de basis voor het arbobeleid van uw organisatie en dient eveneens als basis voor het creëren van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving. De RI&E is verplicht voor alle werkgevers volgens de Arbowet.

De “koude” RI&E kan worden beschouwd als de traditionele RIE, zoals deze ook voor andere organisaties wordt uitgevoerd. Voor de koude RI&E wordt gebruik gemaakt van een door Nieuwhuis Consult ontwikkelde methode, die is gebaseerd op de ISAB-II methode.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Koude RIE voor Brandweerkorpsen

Het uitvoeren van de koude RIE voor brandweerkorpsen en veiligheidsregio's:

 • Invulling wettelijke RI&E verplichting door toepassing van een praktisch instrument
 • Inventarisatie door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche
 • Maatwerk aanpak aan de hand van interviews en rondgangen op werkplekken
 • Praktische rapportage met plan van aanpak, op maat voor uw organisatie, met realistische adviezen
 • Toetsing volgens wettelijke verplichtingen door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist)

Specialisaties Brandweer

Nieuwhuis Consult begeleidt brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's met het in kaart brengen van de risicogebieden en het opstellen van aparte risico-inventarisaties en -evaluaties hiervoor. Kijk bij Verdiepende RIE Brandweer / Specialisaties of bel ons om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer over de Verdiepende RI&E's

In het kort

 • risico-inventarisatie en -evaluatie
 • voor brandweer en Veiligheidsregio's
 • conform eisen van IA en IBR
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan tot koude RI&E

Het uitvoeren en implementeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie gebeurt als volgt:

Stap 1: Inventarisatie van risico’s

Het uitvoeren en implementeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie gebeurt als volgt:

 • Onderzoek beleidsmatige arbo-aspecten: De beleidsmatige wettelijke arbo-aspecten worden in kaart gebracht. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de brandweer organisatie aan deze eisen voldoet. Belangrijke thema’s hierbij zijn: beleidsvoering, arbo-organisatie, PMO/PAGO, voorlichting en onderricht, bijzondere groepen, OR, procedures, bedrijfshulpverlening (BHV) en richtlijnen. Inzicht in de praktijksituatie wordt verkregen door diverse interviews en de beoordeling van diverse documenten binnen de brandweerorganisatie.

 • Inventarisatie op locaties en op de werkplekken door consultant: Een ervaren adviseur brengt een bezoek aan de diverse brandweerlocaties: kantoren, werkplekken en opslagruimtes op de brandweerposten. Op basis van de rondgang en de interviews met diverse betrokken functionarissen op de brandweerlocatie worden de aanwezige risico’s geïnventariseerd. Bij de inventarisatie is er aandacht voor o.a.:
  • huisvesting
  • elektrische veiligheid
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • inspecties, keuringen en onderhoud
  • machines, gereedschappen, werktuigen
  • inkoop en ontwerp
  • gevaarlijke stoffen
  • straling
  • biologische agentia
  • werkplekinrichting
  • geluid
  • klimaat en ventilatie
  • lichamelijke belasting
  • orde en netheid
  • uitzicht en verlichting
  • welzijn

Stap 2: Opstellen RI&E rapportage en Plan van aanpak

De in kaart gebrachte risico’s en de benodigde beheersmaatregelen worden inzichtelijk gemaakt in een rapportage en een plan van aanpak. De weging van de risico’s wordt uitgevoerd aan de hand van de erkende methodiek van de inspectie SZW. De rapportage voorziet de brandweerorganisatie in realistische adviezen, herleidbaar tot functie en werkplek.

Stap 3: Toetsing RI&E

De RI&E en het Plan van Aanpak laten wij toetsen door een gecertificeerd Hoger veiligheidskundige (HVK-er) of Arbeidshygiënist.

Resultaat

Na het doorlopen van dit stappenplan heeft u een praktisch instrument in handen om de arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te beheersen binnen de brandweerorganisatie. Tevens voldoet u hiermee aan de wettelijke verplichting om een getoetste RI&E en Plan van Aanpak te hebben binnen de brandweerorganisatie. De risico’s worden geïnventariseerd door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche. Aan de hand van het praktische plan van aanpak kunt ongevallen, ziekteverzuim en schades terug dringen. Onze aanpak is altijd maatwerk.

Samengevat

 • risico-inventarisatie en -evaluatie
 • voor brandweer en Veiligheidsregio's
 • conform eisen van IA en IBR

De kosten van een RI&E zijn afhankelijk van de werkzaamheden , de grootte van de organisatie en het aantal te bezoeken locaties. Neem contact op voor een vrijblijvend prijsvoorstel.

Ervaringen

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Koude RI&E Brandweer