Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Verdiepende RI&E Brandweer / Specialisaties

Verdiepende RI&E Brandweer / Specialisaties

Nieuwhuis Consult voert verdiepende RI&E’s uit bij brandweerorganisaties voor specialistische taken, functies en onderwerpen. Een verdiepende RI&E kan aanvullend aan een warme RI&E worden uitgevoerd. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn:

Voor (repressieve) specialismen voert Nieuwhuis Consult eveneens verdiepende RI&E’s uit. Dit zijn bijvoorbeeld natuurbrandverkenners, BOE/GOE, materiaal & logistiek, instructeurs en AGS.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Verdiepende RI&E

De verdiepende RI&E's zijn voor brandweerkorpsen van groot belang. Het levert belangrijke inzichten op biedt u voordelen als:

 • Invulling wettelijke RI&E verplichting bij duikarbeid door toepassing van een praktisch instrument
 • Inventarisatie door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche
 • Maatwerk aanpak aan de hand van interviews en rondgangen op werkplekken
 • Praktische rapportage met plan van aanpak, op maat voor uw organisatie, met realistische adviezen
 • Toetsing volgens wettelijke verplichtingen door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist)

In het kort

 • diverse specialisaties
 • risico-inventarisatie en -evaluatie op maat
 • beheersing van risico's
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan verdiepende RI&E

Nieuwhuis Consult hanteert hiervoor het volgende stappenplan:

Stap 1: Inventarisatie van risico’s

Het uitvoeren en implementeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie gebeurt als volgt. Een ervaren adviseur voert de inventarisatie uit middels een documentenstudie en een praktische toetsing.

 • Documentstudie: Diverse documenten zoals procedures, werkinstructies, onderhoudsrapporten, oefenplannen, registraties en evaluaties van inzetten worden beoordeeld.

 • Praktische toetsing: Praktische toetsing van de richtlijn geschiedt aan de hand van de volgende onderdelen: interviews met relevante medewerkers (duikers en teamleider duiken) en een korte rondgang op de locatie. In een groepssessie met duikers worden de risico’s en het beleid ten aanzien van duikarbeid besproken. Hierbij wordt stilgestaan bij:
  • Beleid: verantwoordelijkheden, organisatie, taken en functies en lerend vermogen.
  • Documentatie: beheer, RI&E, werkinstructies, bereikbaarheidskaarten, logboeken en diploma’s.
  • Bekwaamheid: selectiebeleid, keuren, opleiden, geoefendheid en bijscholing.
  • Materiaal: uitrusting, afstemming, uniformiteit, onderhoud en vervanging.
  • Procedures: noodprocedures, afronding van de duik, basis trim, zicht op veiligheid en risico’s, dagelijkse inspectie en de fasering van de inzet.
  • Ondersteunende partijen, samenwerking, melden bijzonder duiken, kennis en feedbackcultuur. Tot slot vind er op locatie een rondgang plaats waarbij gekeken wordt naar de koude aspecten zoals de opslag van PBM’s, schoonmaak van duikpakken en onderhoud aan diverse arbeidsmiddelen.

Stap 2: Opstellen RI&E rapportage en Plan van aanpak

De in kaart gebrachte risico’s en de benodigde beheersmaatregelen worden inzichtelijk gemaakt in een rapportage en een plan van aanpak. Tevens wordt er een weging gehangen aan de geconstateerde risico’s. De weging van de risico’s wordt uitgevoerd aan de hand van de erkende methodiek van de inspectie SZW. De rapportage voorziet de brandweerorganisatie in realistische adviezen, herleidbaar tot functie en werkplek.

Stap 3: Toetsing RI&E

De RI&E en het Plan van Aanpak laten wij toetsen door een gecertificeerd Hoger veiligheidskundige (HVK-er) of Arbeidshygiënist.

RI&E Arbeidshygiëne

Alle brandweerorganisaties dienen de landelijke richtlijn omtrent ‘schoon werken bij brand’ te implementeren. Schoon werken is een landelijke handreiking om voor, tijdens en na brand schoner te werken om zo de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet te reduceren.

Lees meer over de RI&E Arbeidshygiëne (Schoonwerken)

RI&E Variabele Voertuigbezetting

De variabele voertuigbezetting heeft invloed op de werkwijze en kan aanvullende risico’s met zich meebrengen die beheerst moeten worden. De organisatie dient wettelijk gezien, de RI&E te updaten met de risico’s van variabele voertuigbezetting en gepaste maatregelen te nemen om risico’s te beperken. Dit inzicht wordt verkregen aan de hand van een RI&E Variabele Voertuig Bezetting (TS4 of SI2). Belangrijk onderdeel hierbij is inventarisatie van de risico's voor de brandweer alsmede die voor de burger.

Lees meer over de RI&E Variabele Voertuigbezetting.

RI&E PPMO Banen

Het doel van de RI&E ‘PPMO Banen’ is het komen tot een praktisch, gefundeerd plan van aanpak om de veiligheid bij het gebruik van de PPMO banen te garanderen en risico’s te reduceren. Dit geldt voor zowel de repressieve medewerkers die de testen uitvoeren als het ondersteunend personeel (testleiders, testassistenten, artsen en verpleegkundigen).

Lees meer over de RI&E PPMO Banen.

RI&E Oefenlocaties

Het uitvoeren van oefeningen op oefenlocaties (interne en extern) brengt arbeidsrisico’s met zich mee, welke volgens de Arbowet geïnventariseerd moeten zijn in de RI&E van de Brandweer of Veiligheidsregio. Heeft u dit nog niet gedaan? Geen nood, wij kunnen u hierbij helpen!

Binnen deze RI&E wordt er gekeken naar o.a.: de fysieke locaties, de veiligheid in en rondom het terrein, de voorzieningen bij noodsituaties, de huisvesting en de faciliteiten die aanwezig zijn op het oefenterrein/complex. Daarnaast is er aandacht voorde uitvoering van de testen, arbeidshygiëne, dragen van PBM’s en de instructies m.b.t. de oefeningen.

Ook de risico’s bij het gebruik van de oefenlocaties in kaart brengen? Nieuwhuis Consult helpt u graag.

Lees meer over RI&E Oefenlocaties.

Ondersteuning van Nieuwhuis Consult bij verdiepende RIE

Met een door Nieuwhuis Consult opgestelde verdiepende RI&E heeft u een praktisch instrument in handen waarmee u grip krijgt op de risico’s die gelden bij verschillende specialismen binnen de brandweerorganisatie. De risico’s worden geïnventariseerd door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden en best practices in brandweer organisaties. Aan de hand van het praktische plan van aanpak kunnen risico’s worden beheerst. Onze aanpak is altijd maatwerk.

Samengevat

 • diverse specialisaties
 • risico-inventarisatie en -evaluatie op maat
 • beheersing van risico's

De kosten van een verdiepende RI&E zijn afhankelijk van het specialisme en onderwerp. Neem contact op voor een vrijblijvend prijsvoorstel.

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Verdiepende RI&E Brandweer