Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Brandweer RI&E PPMO Banen

Brandweer RI&E PPMO Banen

Het doel van de RI&E ‘PPMO Banen’ is het komen tot een praktisch, gefundeerd plan van aanpak om de veiligheid bij het gebruik van de PPMO banen te garanderen en risico’s te reduceren. Dit geldt voor zowel de repressieve medewerkers die de testen uitvoeren als het ondersteunend personeel (testleiders, testassistenten, artsen en verpleegkundigen).

Terug naar Verdiepende RI&E Brandweer.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Brandweer RI&E PPMO Banen

De Arbowet, het Arbobesluit en de doorvertaling hiervan naar de Arbocatalogus Brandweer gelden als relevant beleidskader. Landelijke wet- en regelgeving zijn vertaald naar diverse specifieke richtlijnen en procedures bijvoorbeeld de Richtlijn locatie PPMO- Brandweer Nederland en liggen ten grondslag aan de RI&E.

Stappenplan naar RIE PPMO Banen

Nieuwhuis Consult pakt de RI&E volgens het onderstaande stappenplan aan.

Stap 1: Risico- inventarisatie- Deskresearch

De risico-inventarisatie gebeurt middels deskresearch en een praktische toetsing. Beoordeeld wordt in hoeverre de huidige, geldende procedures aansluiten op de voorschreven werkwijze vanuit Brandweer Nederland. Dit betreft toetsing van documentatie en procedures ten aanzien van bijv.: voorlichting en informatievoorziening PPMO fysieke test instructies met betrekking tot diverse PPMO onderdelen en andere relevante procedures.

Stap 2: Risico-inventarisatie - Praktische toetsing

Praktische toetsing van de richtlijn geschiedt aan de hand van de volgende onderdelen: interviews met relevante brandweer medewerkers, testleiders en eventueel bedrijfsarts (stakeholders) en een korte rondgang op de aanwezige PPMO banen. De volgende onderdelen zullen onder andere worden beoordeeld:

 • Koude RI&E aspecten;
 • De voorzieningen;
 • Klimaat;
 • De veiligheid van de PPMO onderdelen, keuring en onderhoud;
 • Risico’s voor medewerkers tijdens de PPMO fysieke test;
 • Veiligheid en gezondheid van de testleiders en assistenten;
 • Veiligheid en geschiktheid van de PPMO locatie;
 • Mogelijk aanwezige fijnstof en andere schadelijke stoffen door in- en uitrijden van auto’s

Stap 3: Risico- evaluatie

De aangetroffen situatie bij het onderzoek in stap 1 en 2, wordt in een RI&E rapportage vastgelegd . De aangetroffen risico’s zullen worden beschreven , beoordeeld en geclassificeerd volgens een gevalideerde methode .

Stap 4: Opstellen PvA

Op basis het onderzoek wordt een plan van aanpak (PvA) opgesteld. Dit PvA voorziet de organisatie in:

 • uitgewerkte scenario’s voor oplossingsrichtingen, passende bij de praktijk
 • een heldere taakverdeling ten aanzien van de beschreven maatregelen
 • een realistische tijdsplanning voor de op te lossen knelpunten

Stap 5: Toetsing en implementeren van acties

Desgewenst kan Nieuwhuis Consult zorgen voor toetsing van de RI&E door een kerndeskundige. Tevens kunnen wij u verder ondersteunen bij de implementatie van de verbeteracties en beheersmaatregelen.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

In het kort

 • Veiligheid bij PPMO Banen
 • Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's
 • risico-inventarisatie en -evaluatie specialisatie
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Samengevat

 • Veiligheid bij PPMO Banen
 • Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's
 • risico-inventarisatie en -evaluatie specialisatie

Een RI&E voor PPMO Banen uitvoeren? Nieuwhuis Consult is u graag van dienst! Wij bieden u complete begeleiding volgens het bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek sturen we u graag een offerte op maat toe.

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Brandweer RI&E PPMO Banen