Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Natte RI&E Brandweer

Natte RI&E Brandweer

De veiligheidsregio’s met eigen duikteams zijn verplicht om een risico-inventarisatie te hebben die ingaat op de duikrisico's, alsmede een plan van aanpak hoe de duikrisico's worden beperkt. De natte RI&E voorziet hierin. De natte RI&E wordt uitgevoerd aan de hand van diverse richtlijnen:

 • Landelijke leidraad voor reddingsduiken door de brandweer
 • Brancherichtlijn Blijvende Vakbekwaamheid Brandweerduiker en duikploegleider
 • Werken onder Overdruk

Daarnaast worden de belangrijke arbowettelijke bepalingen uit het arbobesluit met betrekking tot duikarbeid meegenomen zoals: fysieke belasting, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, duikerarts, veiligheidsmaatregelen, certificering onderhoudssystemen duik- en caissonmaterieel, melding duikarbeid, compressiekamer duikarbeid en duikarbeid leerlingen en studenten.

Met de natte RI&E brengt de brandweerorganisatie alle risico’s bij duikarbeid in kaart.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Natte RI&E

De natte RI&E is voor brandweerkorpsen van groot belang. Het levert belangrijke inzichten op biedt u voordelen als:

 • Invulling wettelijke RI&E verplichting bij duikarbeid door toepassing van een praktisch instrument
 • Inventarisatie door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche
 • Maatwerk aanpak aan de hand van interviews en rondgangen op werkplekken
 • Praktische rapportage met plan van aanpak, op maat voor uw organisatie, met realistische adviezen
 • Toetsing volgens wettelijke verplichtingen door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist)

In het kort

 • Specialistische RIE
 • Brandweer en Veiligheidsregio's met duikteams
 • verdere specialisatie mogelijk
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan uitvoering natte RIE

Nieuwhuis Consult hanteert hiervoor het volgende stappenplan:

Stap 1: Inventarisatie van risico’s

Het uitvoeren en implementeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie gebeurt als volgt. Een ervaren adviseur voert de inventarisatie uit middels een documentenstudie en een praktische toetsing.

 • Documentstudie: Diverse documenten zoals procedures, werkinstructies, onderhoudsrapporten, oefenplannen, registraties en evaluaties van inzetten worden beoordeeld.

 • Praktische toetsing: Praktische toetsing van de richtlijn geschiedt aan de hand van de volgende onderdelen: interviews met relevante medewerkers (duikers en teamleider duiken) en een korte rondgang op de locatie. In een groepssessie met duikers worden de risico’s en het beleid ten aanzien van duikarbeid besproken. Hierbij wordt stilgestaan bij:
  • Beleid: verantwoordelijkheden, organisatie, taken en functies en lerend vermogen.
  • Documentatie: beheer, RI&E, werkinstructies, bereikbaarheidskaarten, logboeken en diploma’s.
  • Bekwaamheid: selectiebeleid, keuren, opleiden, geoefendheid en bijscholing.
  • Materiaal: uitrusting, afstemming, uniformiteit, onderhoud en vervanging.
  • Procedures: noodprocedures, afronding van de duik, basis trim, zicht op veiligheid en risico’s, dagelijkse inspectie en de fasering van de inzet.
  • Ondersteunende partijen, samenwerking, melden bijzonder duiken, kennis en feedbackcultuur. Tot slot vind er op locatie een rondgang plaats waarbij gekeken wordt naar de koude aspecten zoals de opslag van PBM’s, schoonmaak van duikpakken en onderhoud aan diverse arbeidsmiddelen.

Stap 2: Opstellen RI&E rapportage en Plan van aanpak

De in kaart gebrachte risico’s en de benodigde beheersmaatregelen worden inzichtelijk gemaakt in een rapportage en een plan van aanpak. Tevens wordt er een weging gehangen aan de geconstateerde risico’s. De weging van de risico’s wordt uitgevoerd aan de hand van de erkende methodiek van de inspectie SZW. De rapportage voorziet de brandweerorganisatie in realistische adviezen, herleidbaar tot functie en werkplek.

Stap 3: Toetsing RI&E

De RI&E en het Plan van Aanpak laten wij toetsen door een gecertificeerd Hoger veiligheidskundige (HVK-er) of Arbeidshygiënist.

Ondersteuning van Nieuwhuis Consult bij natte RIE

Na het doorlopen van dit stappenplan heeft u een praktisch instrument in handen om de arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te beheersen binnen de duikorganisatie. Tevens voldoet u hiermee aan de wettelijke verplichting om een getoetste RI&E en Plan van Aanpak te hebben binnen de duikorganisatie. De risico’s worden geïnventariseerd door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche. Aan de hand van het praktische plan van aanpak kunt ongevallen, ziekteverzuim en schades terug dringen. Onze aanpak is altijd maatwerk.

Samengevat

 • Specialistische RIE
 • Brandweer en Veiligheidsregio's met duikteams
 • verdere specialisatie mogelijk

De kosten van een RI&E zijn afhankelijk van de grootte van de aanwezige duikteams binnen de brandweerorganisatie en het aantal te bezoeken locaties. Neem contact op voor een vrijblijvend prijsvoorstel.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Natte RI&E Brandweer