Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Warme RI&E Brandweer

Warme RI&E Brandweer

De warme RI&E gaat in op de risico’s die betrekking hebben op de risicobeheersing bij repressief optreden. Nieuwhuis Consult. De basis voor uitvoering van de warme RI&E zijn de methode ‘Leidraad Inventarisatie Veiligheidsaspecten bij repressief optreden’ (NVBR) en de vragenlijst van Brandweer Nederland. Deze methoden zijn in de loop der jaren door Nieuwhuis Consult aangevuld en in samenwerking met diverse brandweerorganisaties door ontwikkeld tot een praktisch online instrument. U heeft daarmee een praktische vragenlijst in handen waarbij er ook aandacht is voor belangrijke actuele thema’s en aspecten.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Uitvoering Warme RIE

Bij het uitvoeren van de warme RIE wordt een praktische vragenlijst gehanteerd waarbij er ook aandacht is voor belangrijke actuele thema’s en aspecten zoals:

 • Flexibele voertuigbezetting ( TS 4 en TS-flex)
 • Arbeidshygiëne
 • Schoon werken principes en gedragsregels voor inzet bij roet/rook
 • Kwadrantenmodel
 • Hittestuwing
 • Inzet bij specifieke risico objecten in het uitrukgebied
 • Inzet bij rieten daken, brandinzet hybride en elektrische auto’s en brandinzet bij zonnepanelen
 • Agressie en geweld/druk door omstanders
 • Nieuwe visie arbeidsveiligheid Brandweer
 • Veiligheidscultuur binnen de organisatie

Voordelen warme RIE

De warme RI&E is voor brandweerkorpsen van groot belang. Het levert belangrijke inzichten op biedt u voordelen als:

 • Een instrument met aandacht voor actuele thema’s
 • Invulling wettelijke RI&E verplichting door toepassing van een praktisch instrument
 • Inventarisatie door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche
 • Maatwerk aanpak aan de hand van interviews en rondgangen op werkplekken
 • Praktische rapportage met plan van aanpak, op maat voor uw organisatie, met realistische adviezen
 • Toetsing volgens wettelijke verplichtingen door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist)

In het kort

 • risico- inventarisatie en -evaluatie
 • bij repressief optreden
 • specialisatie voor brandweer en Veiligheidsregio's
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan uitvoering Warme RIE

De werkwijze van Nieuwhuis Consult is als volgt:

Stap 1. Inventarisatie van risico’s

Het uitvoeren en implementeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie gebeurt als volgt:

 • Belevingsonderzoek: Middels het belevingsonderzoek wordt een indruk verkregen van de beleving van risico’s door het repressieve brandweerpersoneel bij repressief optreden. Het belevingsonderzoek wordt uitgevoerd onder het repressieve personeel aan de hand van een praktisch online instrument.

 • Veiligheidschecklist: Beoordeling van repressieve risico’s aan de hand van een praktisch online instrument. De te beoordelen onderwerpen zijn o.a.: algemene risico’s, brand, hulpverlening, ongevallen gevaarlijke stoffen, gebruik voer- en vaartuigen, specialisaties.

 • Interviews: Naar aanleiding van de resultaten van de veiligheidschecklist worden interviews gehouden met relevante medewerkers van de brandweerorganisatie (leidinggevenden, postcommandanten, specialismen, overig repressief personeel).

Stap 2: Opstellen RI&E rapportage en plan van aanpak

De in kaart gebrachte risico’s en de benodigde beheersmaatregelen worden inzichtelijk gemaakt in een rapportage en een plan van aanpak. De weging van de risico’s wordt uitgevoerd aan de hand van de erkende methodiek van de inspectie SZW. De rapportage voorziet de brandweerorganisatie in realistische adviezen, herleidbaar tot functie en werkplek.

Stap 3: Toetsing RI&E

De RI&E en het Plan van Aanpak laten wij toetsen door een gecertificeerd Hoger veiligheidskundige (HVK-er) of Arbeidshygiënist.

Advies bij warme RIE

Na het volgen van de beschreven werkwijze heeft u een praktisch instrument in handen om de risico’s bij repressief optreden te beheersen. Tevens voldoet u hiermee aan de wettelijke verplichting om een getoetste RI&E en Plan van Aanpak te hebben binnen de brandweerorganisatie. De risico’s worden geïnventariseerd door een ervaren adviseur met kennis van de arbeidsomstandigheden in uw branche. Aan de hand van het praktische plan van aanpak kunt ongevallen, ziekteverzuim en schades terug dringen. Onze aanpak is altijd maatwerk.

Samengevat

 • risico- inventarisatie en -evaluatie
 • bij repressief optreden
 • specialisatie voor brandweer en Veiligheidsregio's

De kosten van een RI&E zijn afhankelijk van de werkzaamheden, de grootte van de organisatie en de te beoordelen specialismen en onderwerpen. De warme RI&E is goed te combineren met de koude RI&E. Neem contact op voor een vrijblijvend prijsvoorstel.

Ervaringen

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Warme RI&E Brandweer