Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Brandweer RI&E Arbeidshygiëne (Schoonwerken)

Brandweer RI&E Arbeidshygiëne (Schoonwerken)

Alle brandweerorganisaties dienen de landelijke richtlijn omtrent ‘schoon werken bij brand’ te implementeren. Schoon werken is een landelijke handreiking om voor, tijdens en na brand schoner te werken om zo de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet te reduceren.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Doel van RIE Arbeidshygiëne

De doelstelling van RI&E ‘schoon werken en arbeidshygiëne’ is het verkrijgen van inzicht in de risico’s met betrekking tot arbeidshygiëne. Daarnaast geeft de RI&E inzicht in de mate waarin de brandweerposten binnen uw Veiligheidsregio voldoen aan de richtlijn ‘schoon werken’. De RI&E geeft antwoord op de volgende vragen:

 • In welke mate voldoet de organisatie aan de bepalingen uit de richtlijn ‘schoon werken’?
 • Welke risico’s zijn er met betrekking tot schoonwerken/arbeidshygiëne?
 • Welke maatregelen moeten er worden getroffen om te voldoen aan de richtlijn ‘schoon werken’?
 • Welke maatregelen kan de gebruiker treffen om aan de richtlijn te voldoen binnen de bestaande organisatie en de daarvoor beschikbare middelen?
 • Welke noodzakelijke bouwkundige aanpassingen dienen te worden genomen om aan de richtlijn te voldoen?

Met een RI&E Schoonwerken en Arbeidshygiëne verkrijgt u inzicht uw risico’s en krijgt u de antwoorden op bovenstaande vragen.

In het kort

 • RI&E voor Veiligheidsregio’s en Brandweer
 • Inzicht in risico’s met betrekking tot arbeidshygiëne
 • PvA om richtlijn schoon werken te implementeren
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan tot RIE Arbeidshygiëne

Nieuwhuis Consult hanteert hierbij de volgende werkwijze:

Stap 1: Nulmeting

Tijdens een nulmeting wordt de huidige stand van zaken aan de richtlijn getoetst. Hiermee wordt inzicht verkregen in de nog te nemen maatregelen om te voldoen aan de richtlijn op beleidsmatig niveau.

Stap 2: Inventarisatie risico’s arbeidshygiëne

De huisvesting, proces- en post gebonden arbeidshygiënische aspecten worden beoordeeld aan de hand van rondgangen langs de posten en interviews ter plaatse. De locaties worden getoetst aan de hand van het instrument. Tevens zullen de volgende processen getoetst worden: het primaire repressieve proces, het oefen- en opleidingsproces, het brandonderzoek proces en ondersteunende processen (logistiek / materieel). De rondgangen zullen leiden tot een inventarisatie van gevaarlijke bronnen en situaties op alle locaties.

Stap 3: Rapportage en Plan van aanpak

Verkregen resultaten uit de beoordeling worden verwerkt in de rapportage en een plan van aanpak. Onderdelen van deze rapportage en het plan van aanpak, in relatie tot ‘schoon werken’, zijn:

 • bepalen of gevaren tot risico’s kunnen leiden
 • risicoweging (evaluatie van risico’s)
 • risico’s reduceren tot een aanvaardbaar niveau
 • prioritering voorgestelde maatregelen
 • indien noodzakelijk bij plan van aanpak treffen aanvullende maatregelen en/of bijstellen activiteiten

Het resultaat is een heldere rapportage van bevindingen met plan van aanpak waarin kort en bondig wordt weergegeven welke maatregelen op post niveau genomen dienen te worden om aan de richtlijn ‘schoon werken te voldoen. In het plan van aanpak is een onderverdeling gemaakt naar mate van urgentie (quick win/ lange termijn), wat moet er bouwkundig worden aangepast/wat kan de gebruiker aanpassen.

Stap 4: Toetsing en implementeren van acties

Desgewenst kunnen wij ook zorgen voor toetsing van de RI&E door een kerndeskundige. Tevens kunnen wij u verder ondersteunen bij de implementatie van de verbeteracties en beheersmaatregelen.

Samengevat

 • RI&E voor Veiligheidsregio’s en Brandweer
 • Inzicht in risico’s met betrekking tot arbeidshygiëne
 • PvA om richtlijn schoon werken te implementeren

Wij bieden u complete begeleiding volgens het bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek zenden wij u graag een offerte op maat.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Brandweer RI&E Arbeidshygiëne (Schoonwerken)