Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

RI&E Variabele Voertuigbezetting

RI&E Variabele Voertuigbezetting Brandweer

De variabele voertuigbezetting heeft invloed op de werkwijze en kan aanvullende risico’s met zich meebrengen die beheerst moeten worden. De organisatie dient wettelijk gezien, de RI&E te updaten met de risico’s van variabele voertuigbezetting en gepaste maatregelen te nemen om risico’s te beperken. Dit inzicht wordt verkregen aan de hand van een RI&E Variabele Voertuig Bezetting (TS4 of SI2). Belangrijk onderdeel hierbij is inventarisatie van de risico's voor de brandweer alsmede die voor de burger.

(Terug naar Verdiepende RIE Brandweer)

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Stappenplan naar RI&E Variabele Voertuigbezetting

Nieuwhuis Consult hanteert hierbij het volgende 4 stappenplan:

Stap 1: Voorbereiding en vaststellen te beoordelen scenario’s

In overleg wordt afgestemd welke scenario’s binnen de RI&E worden beoordeeld. Daarnaast wordt de toe te passen methode voor risicobeoordeling overeengekomen.

Stap 2: inventarisatie van risico’s

De inventarisatie van risico’s gebeurt op twee manieren, namelijk door deskresearch en een praktische toetsing. Aan de hand van documentenonderzoek wordt het relevante huidige beleid in kaart gebracht en getoetst aan de geldende richtlijnen: uitruk op maat, toetsingskader Wet op de veiligheidsregio’s en de Arbowet. De praktische toetsing van de richtlijn geschiedt aan de hand van interviews met medewerkers en benchmark met 'best practices' van andere brandweer organisaties in Nederland.

Belangrijke onderwerpen die tijdens de praktische toetsing worden beoordeeld zijn onder andere:

 • algemene risico's en procedures
 • maatgevende scenario's
 • middelen, opleiden en oefenen

Stap 3: opstellen rapportage en Plan van Aanpak

Resultaten van de deskresearch en de praktische toetsing worden verwoord in de Rl&E rapportage. Op basis van de risico’s worden er maatregelen geformuleerd om de risico’s te beperken. Deze maatregelen zullen worden opgenomen in duidelijk Plan van Aanpak.

Stap 4: toetsing en implementatie van acties.

Desgewenst kunnen wij ook zorgen voor toetsing van de RI&E door een kerndeskundige. Tevens kunnen wij u verder ondersteunen bij de implementatie van de verbeteracties en beheersmaatregelen.

In het kort

 • inzicht in de risico’s met betrekking tot variabele voertuigbezetting
 • voor brandweerkorpsen en veiligheidsregio's
 • rapportage en plan van aanpak
 • toetsing door kerndeskundige
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Samengevat

 • inzicht in de risico’s met betrekking tot variabele voertuigbezetting
 • voor brandweerkorpsen en veiligheidsregio's
 • rapportage en plan van aanpak
 • toetsing door kerndeskundige

De kosten van een verdiepende RI&E zijn afhankelijk van het specialisme en onderwerp. Neem contact op voor een vrijblijvend prijsvoorstel.

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

Informatie aanvragen

Over het adviestraject RI&E Variabele Voertuigbezetting Brandweer