Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

RI&E Oefencomplexen Brandweer

RI&E Oefencomplexen Brandweer

Het uitvoeren van oefeningen op oefenlocaties (interne en extern) brengt arbeidsrisico’s met zich mee, welke volgens de Arbowet geïnventariseerd moeten zijn in de RI&E van de Brandweer of Veiligheidsregio. Heeft u dit nog niet gedaan? Geen nood, wij kunnen u hierbij helpen!

Binnen deze RI&E wordt er gekeken naar o.a.: de fysieke locaties, de veiligheid in en rondom het terrein, de voorzieningen bij noodsituaties, de huisvesting en de faciliteiten die aanwezig zijn op het oefenterrein/complex. Daarnaast is er aandacht voorde uitvoering van de testen, arbeidshygiëne, dragen van PBM’s en de instructies m.b.t. de oefeningen.

Ook de risico’s bij het gebruik van de oefenlocaties in kaart brengen? Nieuwhuis Consult helpt u graag.

(Terug naar Verdiepende RI&E Brandweer)

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Stappenplan RI&E Oefencomplexen

Nieuwhuis Consult hanteert het volgende 3 stappenplan bij een RI&E Oefencomplexen:

Stap 1: Inventarisatie van risico’s

De inventarisatie van risico’s gebeurt op twee manieren, namelijk door deskresearch en een praktische toetsing. Aan de hand van documentenonderzoek wordt het relevante huidige beleid, werkinstructies en afspraken met betrekking tot veilig werken in kaart gebracht en getoetst aan de geldende richtlijnen en de Arbowet. Praktische toetsing van de naleving van de Arbowetgeving en het daarbij horende Arbobesluit geschiedt aan de hand van rondgang oefenlocaties en interviews met relevante brandweer medewerkers en instructeurs. Belangrijke onderwerpen die tijdens de praktische toetsing worden beoordeeld zijn onder andere:

 • Risico’s voor brandweerlieden tijdens oefeningen, en het gebruik van arbeidsmiddelen e.d.;
 • Risico’s voor de instructeurs en assistenten;
 • Veiligheid en geschiktheid van de locatie waarde oefening plaatsvind;
 • De mate van naleving van de afspraken met betrekking tot schoonwerken;
 • Inrichting spoed eisende hulp organisatie.
 • Diverse Koude RI&E aspecten ( sanitaire voorzieningen, keuring en onderhoud etc.)

Stap 2: Opstellen rapportage en Plan van Aanpak

Resultaten van deskresearch, rondgangen, interviews en observaties worden verwoord in de Rl&E rapportage. Op basis van de risico’s worden er maatregelen geformuleerd om de risico’s te beperken. Deze maatregelen zullen worden opgenomen in duidelijk Plan van Aanpak, waar uw organisatie direct mee aan de slag kan.

Stap 3: Toetsing en implementeren van acties

Desgewenst kunnen wij ook zorgen voor toetsing van de RI&E door een kerndeskundige. Tevens kunnen wij u verder ondersteunen bij de implementatie van de verbeteracties en beheersmaatregelen.

In het kort

 • inzicht in risico's met betrekking tot gebruik van de oefenlocaties
 • rapportage en plan van aanpak
 • toetsing door kerndeskundige
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Samengevat

 • inzicht in risico's met betrekking tot gebruik van de oefenlocaties
 • rapportage en plan van aanpak
 • toetsing door kerndeskundige

De kosten van een verdiepende RI&E zijn afhankelijk van het specialisme en onderwerp. Neem contact op voor een vrijblijvend prijsvoorstel.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

Informatie aanvragen

Over het adviestraject RI&E Oefencomplexen Brandweer