Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Kwaliteitszorg

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

Meer informatie

ISO 13485 is de medische variant van ISO 9001. Deze norm zorgt voor Europese harmonisering van de regelgeving voor de kwaliteit van medische hulpmiddelen.

Meer informatie

In september 2015 is de norm ISO 9001 herzien en is de nieuwste versie uitgebracht.

Meer informatie

Vanaf 25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan nieuwe regels voldoen. Namelijk de Europese Medical Device Regulation (MDR).

Meer informatie

GDP

Het richtsnoer inzake goede distributiepraktijken (GDP,2013) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is een Europese norm die eisen stelt aan de logistiek van geneesmiddelen en die bijdraagt aan de garanties dat de geneesmiddelen die patiënten gebruiken van goede kwaliteit zijn.

Meer informatie

Wat is uw doel van een interne audit? Is dit het (half-)jaarlijks voldoen aan een normeis? Of ziet u het als een kans om de inrichting van uw bedrijfsprocessen eens objectief te laten toetsen door een onafhankelijk, deskundig persoon?

Meer informatie

BRL 6000, voorheen BRL 6001, geldt voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties binnen verschillende vakdisciplines.

Meer informatie

Volgens de Algemene Maatregel Van Bestuur Bodemenergiesystemen, mogen broninstallaties vanaf 1 oktober 2014 alleen worden aangelegd door bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL 11000 (ondergronds) en BRL 6000-21 (bovengronds).

Meer informatie

Stichting SIKB heeft de kwalibo-regeling vertaald naar certificeerbare beoordelingsrichtlijnen (BRL's), waarmee de milieuonderzoeksbureaus hun kwaliteit kunnen borgen en aan klanten aantonen middels een kwaliteitscertificaat.

Meer informatie

De in de beoordelingsrichtlijn BRL 6025 opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen die hiervoor door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van, een procescertificaat voor het 'keuren van de veiligheid van woninginstallaties'. Installatiebedrijven kunnen zich laten certificeren als officieel erkende keuringsinstantie conform BRL 6025.

Meer informatie

BRL SIKB 2100 en protocol 2101 beschrijft de uitvoering en eisen aan mechanisch boren. Verticale mechanische boringen mogen vanaf 1 januari 2011 alleen nog worden uitgevoerd door erkende bedrijven.

Meer informatie

De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van bodemsanering.

Meer informatie

Om het KOMO-certificaat te behalen moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn.

Meer informatie

Om het KOMO-certificaat te behalen moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn.

Meer informatie

Onlangs is zijn de NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 opnieuw vastgesteld.

Meer informatie

Nieuwhuis Consult heeft een heel praktisch model opgezet waarmee u een zorgsysteem digitaal kunt maken en beheersen, zonder aanschaf van dure software. Voorwaarde is wel dat uw computers zijn aangesloten op een intern netwerk.

Meer informatie

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken.

Meer informatie

Werkgevers worden op basis van de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen, te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen.

Meer informatie

Een goed functionerende brandmeldinstallatie kan van levensbelang zijn.

Meer informatie

Certificatieregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging is een leidraad om bedrijven behulpzaam te zijn bij hun verantwoordelijkheid voor het opzetten en onderhouden van een compleet managementsysteem voor werkplekbeveiligingsactiviteiten en/of beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel.

Meer informatie

De SCIOS-regeling is gebaseerd op de wettelijke eisen ten aanzien van milieu, veiligheid en rendement.

Meer informatie

Met een periodieke inspectie op basis van de NEN 3140 door een gecertificeerd SCIOS inspectiebedrijf worden risico's geminimaliseerd.

Meer informatie

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) introduceert met het ZKN Keurmerk een kwaliteitssysteem, dat op het gehele functioneren van de kliniek betrekking heeft.

Meer informatie

Onderscheidend vermogen in de fitnessbranche

Meer informatie

Groenkeur is een zorgsysteem en een externe waarborg voor kwaliteit.

Meer informatie

Het Blik Op Werk Keurmerk is bedoeld voor organisaties die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk blijven en het inburgeringsexamen halen.

Meer informatie

Informatie aanvragen

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom