Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Arbo en veiligheid

Search
Generic filters
Exact matches only

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.

Meer informatie

Op basis van een al jaren toenemende vraag uit de markt, is er nu eindelijk een internationaal als certificeerbare standaard aangeschreven norm voor veiligheidsmanagement: de OHSAS 18001 (OHAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series).

Meer informatie

De ISO 45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

Meer informatie

De ATEX-richtlijnen hebben tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen (ATEX 153) en draagt middels de ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden toegepast.

Meer informatie

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken.

Meer informatie

VCU, dat gebaseerd is op het VCA-systeem voor aannemers, staat voor 'veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus'.

Meer informatie

De Europese commissie stelt richtlijnen op het gebied van productveiligheid vast in de vorm van de CE-markering.
CE staat voor Conformité Européene is een merkteken dat een product voldoet aan de minimale (veiligheids)eisen uit de diverse richtlijnen.

Meer informatie

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers in uw organisatie.

Meer informatie

Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. Het bedrijfsnoodplan is hierbij een essentieel draaiboek.

Meer informatie

Werkgevers worden op basis van de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen, te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen.

Meer informatie

Voor Brandweerkorpsen verzorgt Nieuwhuis Consult de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op maat. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de warme RI&E.

Meer informatie

Voor elk kindercentrum en elke locatie van gastouderopvang dient een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) Kinderopvang m.b.t. veiligheid en gezondheid uitgevoerd te worden.

Meer informatie

Machineveiligheid gaat verder dan periodiek onderhoud. Bij onderhoud staat de functionele werking van de machine voorop. Bij de machine-RIE dient een oordeel gevormd te worden over de veiligheid van het arbeidsmiddel. Dit dient te gebeuren door een deskundige partij.

Meer informatie

Milieuzorg is HOT. Veel bedrijven zijn bezig met het inventariseren en verbeteren van milieuaspecten. Buiten dat het tegenwoordig ook steeds meer gevraagd wordt door afnemers, zijn er vaak ook interessante kostenbesparingen te realiseren.

Meer informatie

TP-keur is gericht op kwaliteitsbewaking van Keuring van Landbouw-, Tuin-, en Parkmachines. De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers, maar ook aan keurende bedrijven. Met LTP-keur kunnen keurende bedrijven aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke eisen voor het keuren van landbouw-, tuin- en parkmachines.

Meer informatie

In de nieuwe VCA norm neemt de Taak Risico Analyse (TRA) een belangrijke rol in. Middels de TRA worden risico’s voor de uit te voeren werkzaamheden tijdig onderkend en kunnen passende maatregelen nemen.

Meer informatie

In samenwerking met KEMA heeft Nieuwhuis Consult een keuringssysteem ontwikkeld, dat inspeelt op de behoefte aan erkende keuring van arbeidsmiddelen. Met het inspectiesysteem van Nieuwhuis Consult krijgt u een instrument in handen om de arbeids-middelen van uzelf en uw klanten jaarlijks te keuren. Op deze manier kunt u de Arbowet als kans benutten.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een koude RIE is hier onderdeel van.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een warme RIE is hier onderdeel van.

Meer informatie

De Stoffenmanager is een instrument waarmee een kwantitatieve schatting gemaakt kan worden van
de blootstelling van gevaarlijke stoffen via de ademhaling. Bij een juiste toepassing zijn metingen niet noodzakelijk.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een RIE PPMO Banen is hier onderdeel van.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een natte RIE is hier onderdeel van.

Meer informatie

Schoon werken is een landelijke handreiking om voor, tijdens en na brand schoner te werken om blootstelling aan de gevaarlijke stoffen te reduceren.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Verdiepende RIE's helpen de risico's te beheersen.

Meer informatie

Het uitvoeren van oefeningen op oefenlocaties brengt arbeidsrisico’s met zich mee, die volgens de Arbowet geïnventariseerd moeten zijn in de RI&E.

Meer informatie

De variabele voertuigbezetting heeft invloed op de werkwijze en kan aanvullende risico’s met zich meebrengen die beheerst moeten worden.

Meer informatie

In aanvulling op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, kan het zinvol zijn periodiek een welzijnsonderzoek onder de medewerkers uit te voeren.

Meer informatie

ASV

De Algemene Schoolverkenning (ASV) is een beproefde methode om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) binnen scholen vorm te geven.

Meer informatie

Informatie aanvragen

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom