Geen rapporten, maar samen doelen realiseren!

Advies

Geen dikke handboeken of rapporten, maar praktische oplossingen die in de praktijk helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De kracht van de eenvoud by Nieuwhuis Consult.

Kwaliteitszorg

 

Kwaliteitsmanagement helpt uw organisatie om te verbeteren. Geen dikke handboeken maar praktische oplossingen. ISO 9001 en HKZ certificering niet als doel, maar als middel voor continue organisatieverbetering.

 

ISO 9001: 2015

HKZ keurmerk

NEN 4400

ISO 13485: 2016

Van PGB naar Zorg in Natura


 


Meer kwaliteitszorg... 

 

Arbo en veiligheid

 

Arbo en veiligheid is meer dan het opvolgen van regels. Geef een praktische invulling aan arbobeleid met onze RIE of arbomanagement conform OHSAS 18001 of VCA. Oplossingen die in de praktijk wél werken.

 

VCA-certificering

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 

VCU-certificering

OHSAS 18001

 

  


Meer arbo en veiligheid...

Informatiebeveiliging

 

Het belang van informatiebeveiliging wordt steeds groter. De gevoelige informatie van uw klanten dient goed beveiligd te zijn. De norm ISO 27001 en NEN 7510 voorzien in voorzorgs-maatregelen en richtlijnen.


ISO 27001

NEN 7510

Informatiebeveiligingscan ISO27002

DigiD Beveiligingsassessment

VECOZO Nulmeting

TPM Audit  


Meer informatiebeveiliging...

MVO

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel aandacht voor people, planet and profit. Niet alleen winst telt, maar ook effecten op milieu (ISO 14001) en mens. Door duurzaam inkopen van de overheid worden bedrijven gestimuleerd om een MVO beleid te ontwikkelen.

 

ISO 26000

ISO 14001: 2015 certificering

CO2 footprint
Meer MVO...

 

Management

 

Ondersteuning bij het optimaal laten renderen van uw organisatie. Visie, strategie, maar ook meten en bijsturen zijn essentieel. Kijk ook onder specials voor business cases van bijzondere management-vraagstukken of vraag ons voor mogelijke oplossingen voor uw managementvraagstuk.

 

INK-model

LEAN management

Workshop Lean (gratis)

Aanbesteding Zorgkantoor

  


Meer Management...

Nieuwsberichten

  • In februari 2016 is de nieuwe versie van de norm ISO 13485:2016 geïntroduceerd.  Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem? In het kort lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen in de nieuwe norm.
  • Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het doorvoeren van een aantal drastische wijzigingen in de Arbowet. Indien de wijzigingen door de Kamers akkoord worden gegeven, zal de nieuwe Arbowet in 2017 van kracht worden. Welke wijzigingen worden gedaan en welk gevolg heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.
  • De Meldplicht datalekken, onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens die sinds januari 2016 van kracht is, moet ervoor zorgen dat men bewuster omgaat met de opslag van persoonsgegevens en de beveiliging ervan.