Geen rapporten, maar samen doelen realiseren!

Advies

Geen dikke handboeken of rapporten, maar praktische oplossingen die in de praktijk helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De kracht van de eenvoud by Nieuwhuis Consult.

Kwaliteitszorg

 

Kwaliteitsmanagement helpt uw organisatie om te verbeteren. Geen dikke handboeken maar praktische oplossingen. ISO 9001 en HKZ certificering niet als doel, maar als middel voor continue organisatieverbetering.

 

ISO 9001

HKZ keurmerk

NEN 4400

ISO 13485

Van PGB naar Zorg in Natura

ISO 27001

 


Meer kwaliteitszorg... 

 

Arbo en veiligheid

 

Arbo en veiligheid is meer dan het opvolgen van regels. Geef een praktische invulling aan arbobeleid met onze RIE of arbomanagement conform OHSAS 18001 of VCA. Oplossingen die in de praktijk wél werken.

 

VCA-certificering

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 

VCU-certificering

OHSAS 18001

 

  


Meer arbo en veiligheid...

Informatiebeveiliging

 

Het belang van informatiebeveiliging wordt steeds groter. De gevoelige informatie van uw klanten dient goed beveiligd te zijn. De norm ISO 27001 en NEN 7510 voorzien in voorzorgs-maatregelen en richtlijnen.


 

ISO 27001

NEN 7510

DigiD Beveiligingsassessment

 

  

 


Meer informatiebeveiliging...

MVO

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel aandacht voor people, planet and profit. Niet alleen winst telt, maar ook effecten op milieu (ISO 14001) en mens. Door duurzaam inkopen van de overheid worden bedrijven gestimuleerd om een MVO beleid te ontwikkelen.

 

ISO 26000

ISO 14001 certificering

CO2 footprint

Prestatieladder Socialer Ondernemen

 

Meer MVO...

 

Management

 

Ondersteuning bij het optimaal laten renderen van uw organisatie. Visie, strategie, maar ook meten en bijsturen zijn essentieel. Kijk ook onder specials voor business cases van bijzondere management-vraagstukken of vraag ons voor mogelijke oplossingen voor uw managementvraagstuk.

 

INK-model

LEAN management

Workshop Lean (gratis)

Aanbesteding Zorgkantoor

  


Meer Management...

Nieuwsberichten

  • Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het doorvoeren van een aantal drastische wijzigingen in de Arbowet. Indien de wijzigingen door de Kamers akkoord worden gegeven, zal de nieuwe Arbowet in 2017 van kracht worden. Welke wijzigingen worden gedaan en welk gevolg heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.
  • De Meldplicht datalekken, onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens die sinds januari 2016 van kracht is, moet ervoor zorgen dat men bewuster omgaat met de opslag van persoonsgegevens en de beveiliging ervan. 


  • Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we de wijzigingen toe.

  • De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.